INCOTERMS

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

Căn cứ quy định số 2015/2447 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban châu Âu (EC) quy định chi tiết một số điều của quy định số 925/2013 ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Nghị viện châu Â
LC chuyển nhượng là gì?

LC chuyển nhượng là gì?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Các loại phụ phí trong logistics vận tải đường biển

Các loại phụ phí trong logistics vận tải đường biển

Trong xuất nhập khẩu hàng hoá, vận chuyển hàng hoá phổ biến
UCP600-bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng (L/C)

UCP600-bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng (L/C)

Biện pháp tránh sai sót khi làm bộ chứng từ thanh toán L/C

Biện pháp tránh sai sót khi làm bộ chứng từ thanh toán L/C

Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Bộ chứng làm thanh toán LC Letter of credit

Bộ chứng làm thanh toán LC Letter of credit

INCOTERMS

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

Căn cứ quy định số 2015/2447 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủ
LC chuyển nhượng là gì?

LC chuyển nhượng là gì?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

CHỨNG TỪ XNK

Xuất nhập khẩu ủy thác là gì?

Xuất nhập khẩu ủy thác là gì?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có hoạt động mua bán hàng
Tìm hiểu tên gọi fumigation và phytosanitay là gì?

Tìm hiểu tên gọi fumigation và phytosanitay là gì?

Phụ phí THC là gì?

Phụ phí THC là gì?

Bill Surrender là gì? Telex Release B/L là gì?

Bill Surrender là gì? Telex Release B/L là gì?

Phiếu eir là gì? Khai phiếu eir như thế nào?

Phiếu eir là gì? Khai phiếu eir như thế nào?