INCOTERMS

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Bản Incoterms 2020 sẽ được ban hành và áp dụng vào ngày 01/01/2020. Hiện tại, bản dự thảo có rất nhiều thay đổi so với Incoterms 2010, trong đó có 5 nội dung chính được đổi mới. &
Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện CIP trong incterms 2010

Điều kiện CIP trong incterms 2010

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

Xem xét về tình huống khi trình bày trong thông báo LC xảy r
Quy trình thực hiện L/C giáp lưng

Quy trình thực hiện L/C giáp lưng

Quy trình thực hiện L/C chuyển nhượng trong mua bán ba bên

Quy trình thực hiện L/C chuyển nhượng trong mua bán ba bên

Phương thức thanh toán nhờ thu là gì?

Phương thức thanh toán nhờ thu là gì?

Chiết khấu theo bộ chứng từ L/C

Chiết khấu theo bộ chứng từ L/C

INCOTERMS

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Bản Incoterms 2020 sẽ được ban hành và áp dụng vào ngày 01/0
Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

CHỨNG TỪ XNK

Xử lý các tờ khai hải quan lỗi trên Hệ thống hải quan

Xử lý các tờ khai hải quan lỗi trên Hệ thống hải quan

Nhiều trường hợp việc khai báo khiến tờ khai hải quan lỗi kh
Pallet là gì? Tại sao nên dùng Pallet?

Pallet là gì? Tại sao nên dùng Pallet?

Tại sao trọng lượng hàng hóa lại khác nhau trên vận đơn và manifest

Tại sao trọng lượng hàng hóa lại khác nhau trên vận đơn và manifest

Cách tìm Kiếm Khách Hàng Cho Sales Logistics

Cách tìm Kiếm Khách Hàng Cho Sales Logistics

Thuê tàu chuyến là gì?

Thuê tàu chuyến là gì?