INCOTERMS

Freight Prepaid là gì? Sự khác biệt giữa Freight collect và Freight prepaid

Freight Prepaid là gì? Sự khác biệt giữa Freight collect và Freight prepaid

Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, thì chắc bạn đã từng thấy thuật ngữ Freight prepaid. Và đi kèm thường thấy với thuật ngữ này là Freight collec
TTR là gì? Quy trình thanh toán TTR trả sau

TTR là gì? Quy trình thanh toán TTR trả sau

Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT là gì?

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Nội dung Incoterms 2020

Nội dung Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Tại sao phương thức thanh toán D/A rủi ro hơn D/P đối với nhà xuất khẩu?

Tại sao phương thức thanh toán D/A rủi ro hơn D/P đối với nhà xuất khẩu?

Phương thức thanh toán D/A và D/P đều là hai phương thức tha
Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Phương thức thanh toán D/P

Phương thức thanh toán D/P

Phương thức thanh toán D/A

Phương thức thanh toán D/A

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

INCOTERMS

Freight Prepaid là gì? Sự khác biệt giữa Freight collect và Freight prepaid

Freight Prepaid là gì? Sự khác biệt giữa Freight collect và Freight prepaid

Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất n
TTR là gì? Quy trình thanh toán TTR trả sau

TTR là gì? Quy trình thanh toán TTR trả sau

Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT là gì?

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Nội dung Incoterms 2020

Nội dung Incoterms 2020

CHỨNG TỪ XNK

CO CQ là gì? Cách kiểm tra CO CQ

CO CQ là gì? Cách kiểm tra CO CQ

Trong một số hàng hóa, nhà nhập khẩu yêu cầu hàng hóa phải
Hủy hồ sơ kiểm dịch thực vật

Hủy hồ sơ kiểm dịch thực vật

Vgm là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi khai báo Vgm

Vgm là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi khai báo Vgm

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS

PO (Purchase order) là gì? Những thông tin cần biết về PO

PO (Purchase order) là gì? Những thông tin cần biết về PO