INCOTERMS

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

Căn cứ quy định số 2015/2447 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban châu Âu (EC) quy định chi tiết một số điều của quy định số 925/2013 ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Nghị viện châu Â
LC chuyển nhượng là gì?

LC chuyển nhượng là gì?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Giải quyết tình huống trong thanh toán L/C

Giải quyết tình huống trong thanh toán L/C

Giải quyết tình huống trong thanh toán L/C: Nội dung và diễ
Các đặc điểm chính của phương thức thanh toán bằng L/C

Các đặc điểm chính của phương thức thanh toán bằng L/C

Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp

Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 5

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 5

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 4

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 4

INCOTERMS

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

CƠ CHẾ NHÀ XUẤT KHẨU TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (REX) CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) áp dụng từ ngày 01/01/2019

Căn cứ quy định số 2015/2447 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủ
LC chuyển nhượng là gì?

LC chuyển nhượng là gì?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục đăng kiểm xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tục chuyển cảng hàng hóa xuất nhập khẩu

CHỨNG TỪ XNK

ETA và ETD là gì?

ETA và ETD là gì?

ETA và ETD là 2 khái niệm được dùng rất nhiều trên chứng từ,
Xuất nhập khẩu ủy thác là gì?

Xuất nhập khẩu ủy thác là gì?

Tìm hiểu tên gọi fumigation và phytosanitay là gì?

Tìm hiểu tên gọi fumigation và phytosanitay là gì?

Phụ phí THC là gì?

Phụ phí THC là gì?

Bill Surrender là gì? Telex Release B/L là gì?

Bill Surrender là gì? Telex Release B/L là gì?