INCOTERMS

CNF Là Gì? Cách Tính Giá CNF Incoterms 2010

CNF Là Gì? Cách Tính Giá CNF Incoterms 2010

CNF là viết tắt của Cost and Freight; Đây là một điều kiện giao hàng thuộc incoterms 2010 được sử dụng phổ biến trong vận chuyển và hàng hải quốc tế. Điều kiện CNF đề cập đến

CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU