TIN TỨC

Cách Tính Cán Cân Xuất Nhập Khẩu Và Nhận Xét

Cách Tính Cán Cân Xuất Nhập Khẩu Và Nhận Xét

Cán cân xuất nhập khẩu là công cụ đánh giá việc tình hình chênh lệch giữa hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của quốc gia, đây cũng được xem là một công cụ để đánh giá chung về tìn

INCOTERMS

Quy Định Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan

Quy Định Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan

Kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan của Tổng cục Hải quan được đánh giá là kỳ thi khó, được tổ chức trên mô hình cả nước, thường 1-2 lần/năm. Không phải đối tượng nào làm

CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU