INCOTERMS

Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Trong các phương thức thanh toán quốc tế, thanh toán L/C là phương thức được các nhà xuất nhập khẩu ưu tiên sử dụng vì đảm bảo độ an toàn cao. Do vậy phương thức này yêu cầu khá kh
Nội dung Incoterms 2020

Nội dung Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Phương thức thanh toán D/P

Phương thức thanh toán D/P

Hiện nay, phương thức thanh toán quốc tế kèm chứng từ được s
Phương thức thanh toán D/A

Phương thức thanh toán D/A

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

Quy trình thực hiện L/C giáp lưng

Quy trình thực hiện L/C giáp lưng

Quy trình thực hiện L/C chuyển nhượng trong mua bán ba bên

Quy trình thực hiện L/C chuyển nhượng trong mua bán ba bên

INCOTERMS

Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Trong các phương thức thanh toán quốc tế, thanh toán L/C là
Nội dung Incoterms 2020

Nội dung Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

CHỨNG TỪ XNK

Nội dung chi tiết về vận đơn đường hàng không

Nội dung chi tiết về vận đơn đường hàng không

Vận đơn đường hàng không là chứng từ được sử dụng trong quá
Xử lý các tờ khai hải quan lỗi trên Hệ thống hải quan

Xử lý các tờ khai hải quan lỗi trên Hệ thống hải quan

Pallet là gì? Tại sao nên dùng Pallet?

Pallet là gì? Tại sao nên dùng Pallet?

Tại sao trọng lượng hàng hóa lại khác nhau trên vận đơn và manifest

Tại sao trọng lượng hàng hóa lại khác nhau trên vận đơn và manifest

Cách tìm Kiếm Khách Hàng Cho Sales Logistics

Cách tìm Kiếm Khách Hàng Cho Sales Logistics