INCOTERMS

Seaway bill là gì? Cách sử dụng seaway bill

Seaway bill là gì? Cách sử dụng seaway bill

Hiện nay việc sử dụng seaway bill trong vận tải quốc tế đã trở nên phổ biến, tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rõ seaway bill và bản chất seaway bill là gì? S
Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT là gì?

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Nội dung Incoterms 2020

Nội dung Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Tại sao phương thức thanh toán D/A rủi ro hơn D/P đối với nhà xuất khẩu?

Tại sao phương thức thanh toán D/A rủi ro hơn D/P đối với nhà xuất khẩu?

Phương thức thanh toán D/A và D/P đều là hai phương thức tha
Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Một số tình huống rủi ro khi thực hiện thanh toán L/C

Phương thức thanh toán D/P

Phương thức thanh toán D/P

Phương thức thanh toán D/A

Phương thức thanh toán D/A

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

Cách tu chỉnh LC khi phát hiện sai sót

INCOTERMS

Seaway bill là gì? Cách sử dụng seaway bill

Seaway bill là gì? Cách sử dụng seaway bill

Hiện nay việc sử dụng seaway bill trong vận tải quốc tế đã
Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT là gì?

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Cách Phân Loại Vận Đơn Bill Of  Lading

Nội dung Incoterms 2020

Nội dung Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

CHỨNG TỪ XNK

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS

MSDS hay còn được gọi là bảng dữ liệu an toàn hóa chất được
PO (Purchase order) là gì? Những thông tin cần biết về PO

PO (Purchase order) là gì? Những thông tin cần biết về PO

Các biện pháp phòng ngừa tranh chấp trong Hợp đồng ngoại thương

Các biện pháp phòng ngừa tranh chấp trong Hợp đồng ngoại thương

Master Bill (MBL) là gì? phân biệt MBL và HBL

Master Bill (MBL) là gì? phân biệt MBL và HBL

Debit note trong xuất nhập khẩu là gì?

Debit note trong xuất nhập khẩu là gì?