INCOTERMS

Điều kiện CIF trong Incoterms 2010

Điều kiện CIF trong Incoterms 2010

CIF được sử dụng rất phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa sử dụng điều kiện CIF khá nhiều. Vậy CIF là g
Điều kiện EXW là gì? Trách nhiệm của bên mua và bên bán trong điều kiện EXW

Điều kiện EXW là gì? Trách nhiệm của bên mua và bên bán trong điều kiện EXW

FOB là gì? Tránh nhiệm của người mua và người bán khi sử dụng điều kiện FOB

FOB là gì? Tránh nhiệm của người mua và người bán khi sử dụng điều kiện FOB

Tính chất pháp lí và mục đích sử dụng Incoterms

Tính chất pháp lí và mục đích sử dụng Incoterms

Những lưu ý khi vận dụng Incoterms trong thương mại quốc tế

Những lưu ý khi vận dụng Incoterms trong thương mại quốc tế

Incoterms là gì? Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010

Incoterms là gì? Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010

CHỨNG TỪ XNK

D/O là gì? Phí D/O như thế nào?

D/O là gì? Phí D/O như thế nào?

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn chi tiết về man
Shipping Instruction (SI) là gì? Hướng dẫn làm SI

Shipping Instruction (SI) là gì? Hướng dẫn làm SI

Cách viết nội dung trên vận đơn đường biển

Cách viết nội dung trên vận đơn đường biển

Giấy chứng nhận hun trùng/khử trùng

Giấy chứng nhận hun trùng/khử trùng

Kiểm dịch là gì? Quy trình, thủ tục làm kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm dịch là gì? Quy trình, thủ tục làm kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu