TIN TỨC

INCOTERMS

DDP Là Gì? Điều Kiện DDP Trong Incoterms 2020

DDP Là Gì? Điều Kiện DDP Trong Incoterms 2020

Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid) có nghĩa là Giao đã trả thuế, là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm D Incoterms 2020. Điều kiện DDP thể hiện người bán sẽ thực hiện giao hà

CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU