INCOTERMS

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Bản Incoterms 2020 sẽ được ban hành và áp dụng vào ngày 01/01/2020. Hiện tại, bản dự thảo có rất nhiều thay đổi so với Incoterms 2010, trong đó có 5 nội dung chính được đổi mới. &
Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện CIP trong incterms 2010

Điều kiện CIP trong incterms 2010

THANH TOÁN QUỐC TẾ

Quy trình thực hiện L/C giáp lưng

Quy trình thực hiện L/C giáp lưng

L/C giáp lưng hay còn gọi Back to Back L/C hay Baby L/C hay
Quy trình thực hiện L/C chuyển nhượng trong mua bán ba bên

Quy trình thực hiện L/C chuyển nhượng trong mua bán ba bên

Phương thức thanh toán nhờ thu là gì?

Phương thức thanh toán nhờ thu là gì?

Chiết khấu theo bộ chứng từ L/C

Chiết khấu theo bộ chứng từ L/C

Tình huống về xác định ngày xuất trình chứng từ

Tình huống về xác định ngày xuất trình chứng từ

INCOTERMS

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

5 nội dung chính được đổi mới trong Incoterms 2020

Bản Incoterms 2020 sẽ được ban hành và áp dụng vào ngày 01/0
Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện giao hàng CFR trong incoterms 2010

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

Điều kiện DAT trong incoterms 2010

CHỨNG TỪ XNK

Có nên thuê dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác?

Có nên thuê dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay không trực tiếp đứng ra xuất nhậ
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Điều kiện cấp C/O mẫu B – xuất xứ hàng hóa không ưu đãi

Điều kiện cấp C/O mẫu B – xuất xứ hàng hóa không ưu đãi

Mua bán 3 bên và quy trình thay đổi vận đơn Switch B/L

Mua bán 3 bên và quy trình thay đổi vận đơn Switch B/L

Trường hợp áp dụng vận đơn theo lệnh tương ứng theo từng đối tượng

Trường hợp áp dụng vận đơn theo lệnh tương ứng theo từng đối tượng