INCOTERMS

Giá CIF là gì? Tính giá CIF như thế nào?

Giá CIF là gì? Tính giá CIF như thế nào?

Giá CIF xuất phát từ điều kiện CIF- trong điều kiện giao hàng quốc tế Incoterms. Bài viết này Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ cung cấp những thông tin về giá cif là gì, cách tính gi

CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu – Cập Nhật Mới Nhất 2022

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu – Cập Nhật Mới Nhất 2022

Mới đây, biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 đã được cập nhật, phiên bản mới này có sẽ nhiều sự thay đổi về sắc thuế và chính sách quản lý hàng hóa. Bài viết dưới đây, Kỹ năng xuất