Tháng: Tháng Năm 2020

Cách khai hải quan trình ký

Cách khai hải quan trình ký

THỦ TỤC HẢI QUAN
Trong trường hợp bắt buộc, cần trình ký qua mạng internet thông qua chữ ký số dưới sự đồng ý của Hải quan, bạn cần phải biết Cách khai hải quan trình ký. hợp đồng mua bán nhà đất >>>> Xem thêm: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt Chi tiết về hình thức khai hải quan trình ký, bạn có thể tham khảo trong bài viết dưới đây. I. Các trường hợp khai hải quan trình ký Trong thực tế, việc khai hải quan trình ký cho phép Doanh nghiệp thực hiện ký Chữ ký số cho tờ khai Hải quan thông qua Internet, áp dụng trong 2 trường hợp sau: Nhân viên lập tờ khai khai báo Hải quan và Giám đốc (người quản lý chữ ký số) có thể ký số vào tờ khai thông qua internet Đại lý khai báo hải quan và Doanh nghiệp (đơn vị chủ thể chữ ký số) có thể dùng chữ ký số để ký tờ khai thông qua internet khóa