Tháng: Tháng Bảy 2020

Nội dung chi tiết về vận đơn đường hàng không

Nội dung chi tiết về vận đơn đường hàng không

CHỨNG TỪ XNK
Vận đơn đường hàng không là chứng từ được sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng máy bay, do người chuyên chở phát hành cho fwd/chủ hàng để xác nhận việc đã nhận hàng và vận chuyển hàng. Vậy nội dung cần thiết phải thể hiện trên vận đơn đường hàng không là gì? Chức năng vận đơn hàng không là gì? quản trị nhân sự 1.Chức năng vận đơn đường hàng không - Air waybill (AWB) Vận đơn đường hàng không có 2 chức năng vô cùng quan trọng sau: Biên lai giao hàng cho người chuyên chở, Bằng chứng của hợp đồng vận chuyển. Cần lưu ý rằng, AWB không phải là chứng từ sở hữu, do đó không thể chuyển nhượng được như vận đơn đường biển (loại theo lệnh). Trong trường hợp ngoại lệ, để thanh toán bằng tín dụng thư (L/C), 2 bên mua bán sẽ phải thỏa thuận và phải làm thêm thủ tục cần thiết