Tháng: Tháng Tám 2020

Các trường hợp được khai bổ sung tờ khai

Các trường hợp được khai bổ sung tờ khai

THỦ TỤC HẢI QUAN
Không ít trường hợp bị sai sót khi khai báo tờ khai hải quan, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được hải quan chấp nhận việc sửa tờ khai. Căn cứ vào Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về việc Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: tự học xuất nhập khẩu online »»» Khóa Học Mua Hàng Quốc Tế (Purchasing) Ở Đâu Tốt Nhất 1. Các trường hợp khai bổ sung tờ khai Các trường hợp được khai bổ sung tờ khai hải quan bao gồm dưới đây: a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác địn