Tháng: Tháng Tám 2022

Điều Kiện EXW Trong Incoterms 2020

Điều Kiện EXW Trong Incoterms 2020

INCOTERMS
Điều kiện EXW (EX WORKS) có nghĩa là điện nơi giao hàng chỉ định) là một điều kiện giao hàng thuộc Incoterms 2020. Nội dung chi tiết về điều kiện EXW trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau: >>>> Bài viết xem nhiều: học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt I. Nội dung của điều kiện EXW trong Incoterms 2020 Nội dung của điều kiện EXW trong Incoterms 2020 bao gồm: 1. Giao hàng và rủi ro: "Giao hàng tại xưởng" có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua - khi người bán đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm chỉ định (như nhà máy hay kho), và - địa điểm chỉ định đó có thể là hoặc không là cơ sở của người bán. Khi giao hàng, người bán không có nghĩa vụ xếp hàng lên phương tiện vận tải đến nhận hàng, không phải thông quan xuất khẩu, nếu có quy địn
Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế – Nguyên Nhân Và Biện Pháp Hạn Chế

Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế – Nguyên Nhân Và Biện Pháp Hạn Chế

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Trong mua bán quốc tế có thể gặp phải nhiều rủi ro thanh toán quốc tế khác nhau. Điều này có thể do đồng tiền thanh toán tăng giá hay giảm giá gây thiệt hại cho bên nhập khẩu hay bên xuất khẩu, do lựa chọn phương thức thanh toán không phù hợp gây khó khăn và tốn kém chi phí cho các bên, do quy định thời gian thanh toán và thời gian giao hàng không hợp lý ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng và quyết toán hợp đồng,... Tuy nhiên, hậu quả lớn nhất là người xuất khẩu có thể không nhận được hoặc nhận được không đủ tiền hàng sau khi mình đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình là giao hàng cho người nhập khẩu, ngược lại người nhập khẩu lại có thể không nhận được hàng hoặc nhận không đúng về số lượng, chất lượng, không kịp về thời gian khi đã trả tiền cho người xuất khẩu. >>>