Tháng: Tháng Mười Một 2022

Hàng Gia Công Là Gì? Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Gia Công

Hàng Gia Công Là Gì? Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Gia Công

THỦ TỤC HẢI QUAN
Có một loại hàng đặc biệt, được xuất khẩu và hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, gọi tên là hàng gia công. >>>>> Bài viết xem nhiều: Học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt Vậy hàng gia công là gì? Một số lưu ý về hàng gia công, hãy cùng Kỹ năng xuất nhập khẩu tham khảo bài viết sau đây để bạn nắm được những kiến thức tổng quát về hàng gia công. 1. Hàng gia công là gì? Hàng Gia công được thực hiện từ một quá trình gia công mà doanh nghiệp hay đơn vị nào đó được thuê công sức lao động để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Gia công có thể hiểu là việc bỏ công sức để tạo ra một sản phẩm mới hoặc từ nguyên phụ liệu hay bán thành phẩm thông qua một số công đoạn trong quá trình sản xuất để tạo ra một sản phẩm khác nào đó. Trong thương mại quốc tế, Gia công hay sản xuất xuất khẩu
Điều Kiện DAP Trong Incoterms 2020

Điều Kiện DAP Trong Incoterms 2020

INCOTERMS
Điều kiện DAP (Delivered At Place) có nghĩa là Giao hàng tại nơi đến là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm D Incoterms 2020. Nội dung chi tiết về điều kiện DAP trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau: >>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt I. Nội dung của điều kiện DAP trong Incoterms 2020 Nội dung của điều kiện DAP trong Incoterms 2020 bao gồm: 1. Giao hàng và rủi ro: "Giao hàng tại nơi đến" có nghĩa là người bán giao hàng và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi hàng đến hoặc tại điểm thỏa thuận tại nơi đích hàng đến, nếu có. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến hoặc tới điểm thỏa thuận tại nơi đích hàng đến
Điều Kiện CIP Trong Incoterms 2020

Điều Kiện CIP Trong Incoterms 2020

INCOTERMS
Điều kiện CIP (Carriage and Insurance Paid to) có nghĩa là cước phí và bảo hiểu trả tới là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm C Incoterms 2020. Nội dung chi tiết về điều kiện CIP trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau: >>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt I. Nội dung của điều kiện CIP trong Incoterms 2020 Nội dung của điều kiện CIP trong Incoterms 2020 bao gồm: 1. Giao hàng và rủi ro: "Cước phí và bảo hiểm trả tới" có nghĩa là người bán giao hàng và chuyển giao rủi ro cho người mua bằng cách giao hàng cho người chuyên chở do người bán ký kết hợp đồng hoặc có sẵn hàng đã giao như thế. Người bán giao hàng cho người mua bằng cách giao hàng cho người chuyên chở theo cách thức và tại nơi phù hợp với phương thức vận tải sử dụng. Khi