Tháng: Tháng Mười Hai 2022

DDP Là Gì? Điều Kiện DDP Trong Incoterms 2020

DDP Là Gì? Điều Kiện DDP Trong Incoterms 2020

INCOTERMS
Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid) có nghĩa là Giao đã trả thuế, là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm D Incoterms 2020. Điều kiện DDP thể hiện người bán sẽ thực hiện giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, bao gồm thông quan NK, thuê phương tiện vận tải. >>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt Nội dung chi tiết về điều kiện DDP trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau: I. Nội dung của điều kiện DDP trong Incoterms 2020 Nội dung của điều kiện DDP trong Incoterms 2020 bao gồm: 1. Giao hàng và rủi ro: "Giao hàng đã thông quan nhập khẩu" có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng
FAS Là Gì? Điều Kiện FAS Trong Incoterms 2020

FAS Là Gì? Điều Kiện FAS Trong Incoterms 2020

INCOTERMS
Điều kiện FAS (Free Alongside Ship) có nghĩa là Giao hàng dọc mạn tàu, là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm F Incoterms 2020. Điều kiện này thể hiện người bán sẽ thực hiện giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định, tại cảng giao hàng chỉ định hoặc khi người bán có sẵn hàng đã giao như thế. >>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt Nội dung chi tiết về điều kiện FAS trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau: I. Nội dung của điều kiện FAS trong Incoterms 2020 Nội dung của điều kiện FAS trong Incoterms 2020 bao gồm: 1. Giao hàng và rủi ro: "Giao hàng dọc mạn tàu" có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) do người mua
Điều Kiện DPU Trong Incoterms 2020

Điều Kiện DPU Trong Incoterms 2020

INCOTERMS
Điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded) có nghĩa là Giao hàng đã dỡ tại nơi đến, là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm D Incoterms 2020. Điều kiện này thể hiện người bán sẽ thực hiện giao hàng khi hàng đặt dưới sự định đoạt bởi người mua, đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải ở nơi đến quy định. >>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt Nội dung chi tiết về điều kiện DPU trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau: I. Nội dung của điều kiện DPU trong Incoterms 2020 Nội dung của điều kiện DPU trong Incoterms 2020 bao gồm: 1. Giao hàng và rủi ro: Giao hàng đã dỡ tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi