Thẻ: bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu

Quy định mới về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quy định mới về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

THỦ TỤC HẢI QUAN
Có nhiều trường hợp khai thiếu thông tin trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, vậy làm sao để khai đầy đủ thông tin cần thiết này. Chúng ta cần căn cứ vào những quy định cụ thể về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai bổ sung hồ sơ hải quan. Nội dung này được quy định chi tiết tại điều 20 Thông tư 39/2018/TT- BTC sửa đổi, bổ sung Thông Tư 38/2018/TT-BTC về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan. >>>>> Xem thêm: Đại lý hải quan là gì? Thủ tục đăng ký làm đại lý hải quan I.Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ k