Cách khai hải quan trình ký

Trong trường hợp bắt buộc, cần trình ký qua mạng internet thông qua chữ ký số dưới sự đồng ý của Hải quan, bạn cần phải biết Cách khai hải quan trình ký. hợp đồng mua bán nhà đất

>>>> Xem thêm: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

Chi tiết về hình thức khai hải quan trình ký, bạn có thể tham khảo trong bài viết dưới đây.

I. Các trường hợp khai hải quan trình ký

Trong thực tế, việc khai hải quan trình ký cho phép Doanh nghiệp thực hiện ký Chữ ký số cho tờ khai Hải quan thông qua Internet, áp dụng trong 2 trường hợp sau:

 • Nhân viên lập tờ khai khai báo Hải quan và Giám đốc (người quản lý chữ ký số) có thể ký số vào tờ khai thông qua internet
 • Đại lý khai báo hải quan và Doanh nghiệp (đơn vị chủ thể chữ ký số) có thể dùng chữ ký số để ký tờ khai thông qua internet khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Nhân viên lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) sau khi lập tờ khai, các chứng từ trước khi truyền đến Hải quan có thể truyền cho người quản lý chữ ký số ( hoặc doanh nghiệp chủ thể chữ ký số) thực hiện ký số vào tờ khai sau đó nhân viên lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) nhận lại tờ khai, các chứng từ đã ký số và tiến hành truyền đến cơ quan Hải quan. học xuất nhập khẩu online

– Công cụ ECUSSign giao tiếp với phần mềm ECUS4 (ECUSK4, ECUS_EX4, ECUS_EG4, ECUS_EC4) qua cơ sở dữ liệu, cung cấp chức năng Cổng ký và Trình ký tự động sử dụng chữ ký số.

II.Hướng dẫn giải pháp khai hải quan Trình ký

– Chuẩn bị:

 • Phần mềm ECUS4 (cài đặt trên máy của bên gửi trình ký)
 • USB Token (trên máy của bên duyệt trình ký)
 • Phần mềm ECUSSign (dùng trên máy Duyệt trình ký để thực hiện cấu hình, nhận và ký số cho chứng từ)

– Các bước cấu hình trên máy Gửi Trình ký bao gồm:

o Cấu hình sử dụng giải pháp trình ký

o Đăng ký tài khoản trình ký với Thái Sơn

-> Thực hiện Gửi trình ký học logistics ở đâu

– Các bước cấu hình trên máy Duyệt Trình ký bao gồm:

o Thực hiện đăng ký thông tin Chữ ký số dùng để ký tờ khai với Thái Sơn

o Đăng ký danh sách Người gửi (Nhân viên XNK) hoặc Đại lý HQ được phép gửi thông tin Trình ký đến

-> Sau đó Thực hiện Duyệt Trình ký học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

1.Thực hiện cấu hình:

a.Cấu hình trên máy Gửi trình ký:

– Bước 1: Cấu hình sử dụng giải pháp Trình ký

Trên giao diện phần mềm ECUS4, bạn vào menu ‘Hệ thống’ chọn mục ’14. Thiết lập chữ ký số’ chọn tab ‘Thiết lập trình ký’ để cấu hình giải pháp trình ký qua Internet (hoặc vào menu ‘Chữ ký số’ chọn mục ‘2.3 Thiết lập trình ký’ học kế toán thực hành ở đâu tốt

Khai hải quan trình ký

– Bước 2: Đăng ký tài khoản trình ký

Để có thể trình ký người sử dụng phải có tài khoản trình ký, cách thức đăng ký tài khoản trình ký với nhà cung cấp Thái Sơn thực hiện như sau: phòng hành chính nhân sự

Trên tab ‘Thiết lập trình ký’ nhấn chọn ‘Tạo tài khoản’:

Trên form ‘Thông tin tài khoản trình ký’ bạn nhập vào Thông tin doanh nghiệp sử dụng và tài khoản trình ký

Khai hải quan trình ký

+ Tài khoản trình ký và mật khẩu là do người dùng tự đặt, tài khoản có thể đặt theo dạng mã số thuế.

+ Sau khi có thông báo thành công, tài khoản sẽ ở trạng thái ‘Tài khoản chưa kích hoạt’ tức là tài khoản đã được tạo nhưng chưa thể sử dụng. Để kích hoạt tài khoản người khai Hải quan có thể thực hiện bằng 2 cách:

Cách thứ nhất: Tự kích hoạt bằng chữ ký số (áp dụng cho người trình ký có chữ ký số của riêng mình. VD: nhân viên có chữ ký số cá nhân của mình hoặc người khai thuê Hải quan có chữ ký số của mình. Với nhân viên có thể dùng chính chữ ký số của doanh nghiệp để kích hoạt tài khoản). Để thực hiện tự kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số thì bạn chọn nút ‘Kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số’ sau đó cắm chữ ký số vào để ký thì tài khoản sẽ chuyển sang trạng thái đã kích hoạt và ban có thể sử dụng để trình ký.

Cách thứ hai: Liên hệ với công ty Thái Sơn để đăng ký kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được yêu cầu kích hoạt tài khoản trình ký, công ty Thái Sơn sẽ thẩm định thông tin và kích hoạt tài khoản mà bạn đã đăng ký để bắt đầu sử dụng. chứng chỉ kế toán trưởng

Khai hải quan trình ký

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn Đăng nhập vào để xem thông tin chi tiết tài khoản, mục ‘Danh sách doanh nghiệp được trình ký’ chứa những thông tin mà tài khoản của bạn được Gửi trình ký cho những doanh nghiệp này (với điều kiện những Doanh nghiệp này phải cho phép bạn Gửi trình ký đến.

– Cấu hình ‘Mã bảo mật’:

Tại cửa sổ ‘Thiết lập trình ký’, bạn nhập vào ‘Mã bảo mật’

Khai hải quan trình ký

‘Mã bảo mật’ là tiêu chí bắt buộc phải có để nâng cao tính bảo mật của dữ liệu trong quá trình Trình ký. Nội dung của Mã bảo mật được mô tả trong phần nội dung bôi đỏ ở trên. Sau khi thực hiện xong các bước cấu hình trên, bạn có thể tiến hành gửi trình ký và thực hiện khai báo chứng từ

– Bước 3: Thực hiện Gửi trình ký và khai báo chứng từ trên ECUS4:

Trên phần mềm ECUS4 bạn tạo lập tờ khai như bình thường. Khi cần Gửi trình ký bạn nhấn nút ‘Khai báo’ chương trình sẽ thực hiện gửi trình ký đến cho máy Duyệt trình ký và phản hồi về bản chứng từ đã được ký số sau khi hoàn thành việc ký số trên máy Duyệt trình ký 

Khai hải quan trình ký

*) Sau khi tờ khai hoặc chứng từ đã được ký số bởi người Duyệt trình ký (hướng dẫn chi tiết dưới đây), chứng từ sẽ được phản hồi lại cho người Gửi trình ký. Khi đó người Gửi trình ký sẽ tiến hành khai báo chứng từ đã được ký số đến cơ quan Hải quan và thực hiện tiếp các khâu nghiệp vụ trong quy trình thông quan.

Khai hải quan trình ký

b.Cấu hình trên máy Duyệt trình ký (trên ECUSSign):

Bạn thực hiện cấu hình lần lượt theo các bước hướng dẫn sau:

– Bước 1: Thiết lập thông tin Chữ ký số và tài khoản được trình ký

Tại bước này bạn sẽ đăng ký thông tin Chữ ký số dùng để ký chứng từ khai HQ và đăng ký cho phép những tài khoản nào được phép Trình ký đến cho bạn

Trên giao diện ECUSSign, bạn vào menu ‘Thiết lập tài khoản trình ký’ à chọn Chữ ký số sử dụng và nhập vào mã PIN -> nhấn ‘OK’

Khai hải quan trình ký

Tiếp theo trên cửa sổ ‘Thiết lập tài khoản được trình ký’, bạn đăng ký những tài khoản được phép trình ký đến cho bạn bằng cách nhập vào ‘Tài khoản’ của người Gửi trình ký đã đăng ký với công ty Thái Sơn ở bước hướng dẫn trên. Với mô hình Doanh nghiệp sử dụng nhiều Đại lý khai thuê thì có thể cấu hình cho nhiều Tài khoản (tương ứng với các Đại lý khai thuê) gửi trình ký đến cho Doanh nghiệp duyệt trình ký. Thiết lập xong nhấn nút ‘Đăng ký’ để hoàn thành.

Cấu hình ‘Trạng thái’:

+ Cho phép: Tài khoản này được phép trình ký đến cho bạn

+ Không cho phép: Tài khoản này chưa được phép trình ký

Thiết lập xong bước này là bạn đã hoàn thành việc cấu hình Gửi trình ký và Duyệt trình ký để có thể bắt đầu gửi trình ký và duyệt trình ký cho bộ hồ sơ Hải quan. Sau đây là phần hướng dẫn cách thức Gửi trình ký trên phần mềm ECUS4 và Duyệt trình ký trên phần mềm ECUSSign

Cấu hình ‘Mã bảo mật’: bạn nhập vào ‘Mã bảo mật’ do bên Gửi trình ký cung cấp mà họ tự đặt ở phần cấu hình máy Gửi trình ký bước trên. Tiêu chí này chỉ cần nhập vào khi bên Duyệt trình ký sử dụng nhiều thiết bị chữ ký số để thực hiện việc ký tờ khai (nếu chỉ sử dụng 1 thiết bị chữ ký số duy nhất thì không cần nhập vào)

– Bước 2: Duyệt trình ký trên ECUSSign:

Sau khi bên Gửi trình ký gửi thông tin trình ký đến, bên Duyệt trình ký sẽ dùng ECUSSign để tiếp nhận, xem và ký chữ ký số vào chứng từ.

Trên giao diện ECUSSign, bạn vào menu ‘Duyệt trình ký’

Có 2 cách thức để duyệt trình ký:

 • Cách 1: Duyệt trình ký thủ công: có nghĩa là khi cần ký chữ ký số vào chứng từ nào, người Duyệt trình ký thực hiện việc Lấy chứng từ trình ký về để ký chữ ký số vào và Gửi lại chứng từ đã ký cho người Gửi trình ký. Trên cửa sổ ‘Duyệt chứng từ trình ký’, bạn thực hiện theo hướng dẫn từ mục 1. đến mục 4. dưới đây:

Khai hải quan trình ký

Mục 1: Lấy chứng từ trình ký, có thể lọc theo tài khoản trình ký hoặc theo ngày tháng trình ký

Mục 2: Xem trước chứng từ cần ký

Mục 3: Ký chữ ký số cho chứng từ

Mục 4: Gửi trả chứng từ đã ký lại cho người gửi trình ký

Mục ‘Từ chối ký’: từ chối ký tờ khai và phản hồi về cho bên Gửi trình ký

Mục ‘Xóa trình ký’: dùng xóa tờ khai trình ký gửi đến

 • Cách 2: Duyệt trình ký tự động: có nghĩa là bạn cho phép ECUSSign thực hiện việc Nhận chứng từ, Ký chứng từ và Gửi lại chứng từ cho người Gửi trình ký một cách tự động mà không cần phải thực hiện bằng các thao tác thủ công. Để thực hiện, bạn tích chọn vào mục ‘Tự động lấy chứng từ trình ký’ và ‘Tự động ký và gửi trả kết quả ký’ như hình dưới:

Khai hải quan trình ký

Lưu ý: Ở chế độ ký tự động, chứng từ trình ký sẽ được lấy về sau khoảng 1 phút mỗi lần và để thực hiện Duyệt trình ký tự động, bạn phải luôn cắm USB Token chữ ký số trên máy tính để thực hiện việc ký)

– Chức năng ‘Duyệt ký cho MST khác’:

Trên menu ‘Hệ thống’ à chọn ‘Duyệt ký cho mã số thuế khác’

Khai hải quan trình ký

Khai hải quan trình ký

 • Chức năng này cho phép người Duyệt trình ký cấu hình để ký số cho nhiều MST (trường hợp người duyệt ký có nhiều doanh nghiệp)
 • Tại một thời điểm chỉ hỗ trợ duyệt ký cho một MST
 • Để duyệt ký cho MST mới, bạn chọn ‘Thêm mới’ và thực hiện cấu hình duyệt ký theo quy trình đã hướng dẫn chi tiết ở trên
 • Khi thực hiện duyệt ký cho MST nào thì người dùng chỉ cần chọn doanh nghiệp để thực hiện
 • Nếu chỉ duyệt ký cho một MST (một doanh nghiệp) thì người dùng không cần quan tâm tới chức năng này.

Hy vọng thông tin Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt  của Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại hình vận chuyển này.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Tuy nhiên hiện nay có hiện tượng các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu lừa đảo khiến việc tìm hiểu về trung tâm XNK của các bạn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy,  bạn nên đọc thêm bài viết cảnh báo chiêu trò lừa đảo của trung tâm xuất nhập khẩu để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *