Quy Định Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan

Kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan của Tổng cục Hải quan được đánh giá là kỳ thi khó, được tổ chức trên mô hình cả nước, thường 1-2 lần/năm.

Không phải đối tượng nào làm về khai báo hải quan đều phải có chứng chỉ này, mà chỉ áp dụng trong một số trường hợp đặc thù.

>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học khai báo hải quan

Do vậy, nếu bạn đang quan tâm về kỳ thi này, bạn cần nắm rõ các thông tin chi tiết về thông tin kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong bài viết dưới đây của Kỹ năng xuất nhập khẩu nhé.

1. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan là gì? Để làm gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan là chứng chỉ được cấp bởi Tổng cục Hải quan đối với các đối tượng vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan được tổ chức hàng năm.

Đây là Chứng chỉ bắt buộc đối với người muốn làm việc tại đại lý khai thuê hải quan.

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ban hành ngày 30/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ban hành ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính, quy định về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan là chứng từ bắt buộc trong hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, và mã số này chỉ có giá trị 03 năm kể từ ngày được cấp.

2. Đối tượng nên thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 12/2015/TT-BTC, các đối tượng nên thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan bao gồm:

  • Đại lý làm thủ tục hải quan.
  • Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
  • Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.
  • Người dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
  • Cán bộ, công chức hải quan và cơ quan hải quan các cấp.

>>>> Xem thêm: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

3. Điều kiện thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Từ 1/1/2015, căn cứ theo Luật Hải quan 2014 và Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC thì các cá nhân có nhu cầu tham dự kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chỉ cần đạt yêu cầu như tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kỹ Thuật, Luật và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đầy đủ theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Căn cứ theo Điều 20 Luật Hải quan 2014 được quy định về Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan cần có:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

+ Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

+ Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện sau:

+ Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

+ Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Quy Định Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan

Để được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người thi cần nắm rõ quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC):

– Trường hợp được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

+ Người có 03 môn thi đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 9 Điều 3 Thông tư này được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

+ Công chức hải quan giữ ngạch kiểm tra viên hải quan có 09 (chín) năm công tác liên tục hoặc kiểm tra viên chính hoặc kiểm tra viên cao cấp sau khi chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

– Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

+ Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo Mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư này.

+ Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này:

+ Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan có Đơn đề nghị theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Tổng cục Hải quan và gửi kèm 01 ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Tổng cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Tổng cục Hải quan, đối chiếu với điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này để xem xét việc cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện.

+ Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư này.

– Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan sẽ được gửi cho người được cấp theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu dự thi (đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc trên văn bản đề nghị (đối với trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp nhận trực tiếp tại nơi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ký nhận.

4. Thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan ở đâu?

Theo gian và địa điểm thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan được cập nhật theo từng năm, được thông báo cụ thể thông qua các kênh trang thông tin của Trường Hải quan Việt Nam (http://truonghaiquan.edu.vn/), Cổng thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), Tạp chí Hải quan điện tử (https://haiquanonline.com.vn/) và các Trang thông tin và website của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc niêm yết tại các Chi cục hải quan.

Việc thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức ít nhất một năm một lần; có thể tổ chức thi theo khu vực, địa phương đảm bảo số lượng người đăng ký dự thi.

Thông tin về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi được Tổng cục Hải quan thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố; báo Hải quan điện tử; niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố và gửi qua hộp thư điện tử của người đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất là 60 ngày trước ngày thi.

Thông thường, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ sẽ là: Trường Hải quan Việt Nam, Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

>>>> Tham khảo thêm:

5. Thông tin về kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC, quy định như sau:

5.1. Hồ sơ dự thi kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

a.1) Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;

a.3) Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp).

a.4) Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản 1 Điều này: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;

a.5) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi thuộc đối tượng miễn thi theo quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản 7 Điều này: 01 bản chính

b) Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt; người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

b.1) Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

b.2) Hai (02) ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cấp.

Quy Định Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan

5.2. Đăng ký dự thi

Người dự thi đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan làm căn cứ tổ chức thi.

5.3. Nộp hồ sơ dự thi

a) Trong thời gian thông báo nêu tại khoản 3 Điều này, người dự thi phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện do người dự thi lựa chọn và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách người dự thi đủ điều kiện dự thi kèm hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí dự thi gửi về Tổng cục Hải quan để tổng hợp và công bố danh sách người đủ điều kiện dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để người dự thi biết.

5.4. Tổng cục Hải quan xây dựng quy chế thi, thành lập Hội đồng thi và tổ chức thi

Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc theo cụm bao gồm một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tạo thuận lợi cho người dự thi.

5.5. Các môn thi

a) Môn thứ nhất: Pháp luật về Hải quan.

Bao gồm các nội dung về Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, các Luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Nghị định quy định chi tiết thi hành; Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

b) Môn thứ hai: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.

Bao gồm các nội dung về giao nhận vận tải, nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế.

c) Môn thứ ba: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Bao gồm các nội dung về thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

5.6. Trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp sau:

a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp sau:

b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cắp bằng tốt nghiệp;

b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

c) Cơ sở xét miễn thi:

c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản này.

c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản này.

5.7. Hình thức thi:

Thi viết; trắc nghiệm; thực hành trên máy tính hoặc kết hợp giữa các hình thức thi trên. Căn cứ vào hình thức thi, Tổng cục Hải quan quy định thời gian làm bài thi, nhưng không quá 120 phút/môn thi.

5.8. Kết quả thi:

a) Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày Tổng cục Hải quan trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu của bưu chính nơi gửi Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hội đồng thi và thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

c) Bảo lưu kết quả thi:

Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.

6. Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan có thời hạn bao lâu?

Thông thường, chứng chỉ nghiệp vụ hải quan có thời hạn 3 năm, sau đó phải xin cấp lại.

Nếu trường hợp bạn quên xin cấp lại, thì bạn cần thi lại chứng chỉ nghiệp vụ hải quan này.

Hy vọng bài viết về Quy Định Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan được chia sẻ bởi kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.

Để nắm rõ hơn các Kỹ năng xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Chúc bạn thành công!

>>>> Tham khảo thêm: khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM 

Từ khóa liên quan: chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan, kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, đề thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, học chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan để làm gì, Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan có thời hạn bao lâu, Tài liệu ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan, Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan để làm gì, Lịch thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan 2023, Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan, Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2023, Điều kiện thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan, Học chứng chỉ hải quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *