Consignee Là Gì? Những Kiến Thức Cần Biết Về Consignee

Consignee là người nhận hàng, thường được viết tắt là Cnee, được hiểu là người mua hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu theo vận đơn đích danh.

>>>>> Bài viết xem nhiều: Học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

1. Consignee là gì? Những khái niệm liên quan

#Consignee trong xuất nhập khẩu là gì?

Consignee là người nhận hàng hóa được vận chuyển hoặc vận chuyển bởi người gửi hàng. Người nhận hàng có thể là người nắm giữ hoặc chủ sở hữu cuối cùng của hàng hóa được vận chuyển hoặc họ có thể là đại lý cho họ.

Người nhận hàng cũng có thể thường xuyên sử dụng các điều khoản mua có lợi, nghĩa là họ có thể gửi lại hàng hóa cho người gửi hàng nếu họ muốn. Vì vậy, nếu người nhận hàng là đại lý sẽ chuyển nhượng hoặc bán hàng hóa cho bên khác, điều này có thể giúp quản lý dòng tiền của họ và giúp cải thiện hiệu quả của các mô hình kinh doanh mà họ là đại lý.

Người nhận hàng là nhà nhập khẩu trong hồ sơ lô hàng của bạn. Họ cũng chịu trách nhiệm nộp thuế và bất kỳ khoản phí vận chuyển bổ sung nào.

Người nhận hàng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi vận chuyển và là người hoặc công ty được phép nhận hợp pháp hàng hóa được ghi trong vận đơn..

Consignee thường là một trong những người sau:

  • Bạn – người mua hàng hóa từ nước ngoài hay còn gọi là người đã đặt hàng.
  • Khách hàng của bạn (nếu bạn đại diện cho ai đó sẽ đóng vai trò là điểm đến cuối cùng).

2. Consignee trên chứng từ có chức năng như thế nào?

Consignee thường là cá nhân hoặc đơn vị nhận hàng được giao bởi người vận chuyển hoặc nhận trực tiếp từ người bán (shipper). Trên thực tế, có nhiều buyer không thể hiện chức năng nhập khẩu hoặc nếu có cũng chỉ thể hiện một phần. Lý do là bởi họ không còn đảm nhận hay thực hiện được các nghiệp vụ trong quá trình làm hàng nhập.

Consignee có mong muốn đơn giản hóa các thủ tục và giao cho bên thứ 3. Lúc này, consignee chính là bên thứ 3. Khi nhận hàng xong mới giao lại hàng hóa cho cá nhân nhập khẩu (Buyer).

»» Review Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt Nhất Tại TPHCM

3. Nội dung consignee trên bill of lading

Trên Bill of lading phải điền đầy đủ thông tin consignee bao gồm:

  • Tên consignee
  • Địa chỉ của consignee:
  • Số điện thoại:
  • Fax, email:

Consignee Là Gì? Những Kiến Thức Cần Biết Về Consignee

4. Sự khác nhau giữa consignee và notify party là gì

Notify party hay bên thông báo là người liên hệ sẽ được thông báo khi lô hàng đến đích. Trường này thường chỉ được yêu cầu nếu nó khác với bên được liệt kê trong trường người nhận hàng. Notify party có thể là chính người mua, đại lý vận chuyển hoặc bất kỳ đối tượng nào khác. Bên thông báo thường cũng chịu trách nhiệm sắp xếp thủ tục hải quan tại điểm đến.

Notify party – là tên và địa chỉ chi tiết của người cần được thông báo về sự xuất hiện của hàng hóa..

Có thể có một số loại mối quan hệ giữa Consignee và Notify party, cho dù có hợp đồng hay không. Dựa trên cách vận đơn đã được ký gửi, hoán vị/kết hợp và mối quan hệ có thể được phân loại như sau:

CONSIGNEE NOTIFY PARTY QUAN HỆ NOTIFY PARTY VÀ NOTIFY PARTY
Để đặt hàng hoặc để đặt hàng của người gửi hàng Giao nhận DEF Có thể là người giao nhận hàng hóa tại điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng cho người nhận cuối cùng sau khi nhận được vận đơn đã ký hậu
Công ty ABC Có thể là người nhận cuối cùng đang được thông báo về việc lô hàng sắp đến.. Một số người mua chờ xác nhận này để sau đó họ có thể thanh toán cho người bán, người sau đó có thể ký hậu vận đơn cho họ để phát hành..
Để đặt hàng của ngân hàng XYZ Giao nhận DEF Có thể là người giao nhận hàng hóa tại điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng hóa cho người nhận cuối cùng
Công ty ABC Có thể là người nhận cuối cùng được thông báo về việc lô hàng sắp đến. Sau khi nhận được thông báo này, người mua sẽ thanh toán cho ngân hàng phát hành (ngân hàng của người nhận hàng) các khoản phí theo hợp đồng mua bán và nhận vận đơn gốc đã ký hậu để giải phóng hàng hóa ..
Công ty ABC Giao nhận DEF Có thể là người giao nhận hàng hóa tại điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng hóa cho người nhận cuối cùng
Giống như người nhận hàng Thường được sử dụng khi không có thông báo cụ thể, nhưng chỉ có thể được sử dụng nếu có địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng trong trường người nhận hàng
Tên của cá nhân Tên của ca nhân Có thể là người nhận cuối cùng thực tế và trong trường hợp vận chuyển đồ dùng cá nhân, có thể giống như người gửi hàng
Giao nhận DEF Có thể là người giao nhận hàng hóa tại điểm đến được ủy quyền nhận, thông quan và giao hàng thay cho người nhận
Giống như người nhận hàng Thường được sử dụng khi không có thông báo cụ thể, nhưng chỉ có thể được sử dụng nếu có địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng trong trường người nhận hàng

Notify party: Bên thông báo là bên mà người vận chuyển giả sử phải thông báo về thời điểm ETA đến của tàu. Sau đó, bên thông báo chịu trách nhiệm sắp xếp các thủ tục đến của tàu. Notify party có thể là đại lý, người nhận hàng hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác có quyền lợi đối với việc hàng hóa đến nơi.

Mặc dù người gửi hàng hoặc người vận chuyển có trách nhiệm thông báo cho bên thông báo về các chi tiết đến của tàu và việc không làm như vậy có thể dẫn đến những tình huống khó chịu, đôi khi bạn có thể tìm thấy trên vận đơn một điều khoản trong đó người gửi hàng và người vận chuyển không chịu trách nhiệm về không thông báo. Điều khoản này đặc biệt phổ biến trong vận tải đường biển.

Mặc dù rất bất thường, tuy nhiên không có hạn chế về việc có nhiều hơn một bên thông báo. Thông thường chỉ có một bên thông báo, người này lần lượt thông báo cho tất cả các bên quan tâm khác về các thông báo đến của tàu và hàng hóa.

5. Phân Biệt nhanh Shipper – Consignee

Consignee (người nhận hàng) là người có quyền nhận hàng theo hợp đồng vận chuyển ghi trên vận đơn

Shipper (Người gửi hàng) là người giao kết hợp đồng vận chuyển với người vận chuyển. Shipper hay còn gọi là người gửi hàng.

Người gửi hàng, hoặc nhà xuất khẩu, là bên chịu trách nhiệm đóng gói và chuẩn bị tất cả hàng hóa được gửi đi, cũng như xử lý tất cả các tài liệu và thủ tục giấy tờ cần thiết. Chứng từ bao gồm xin giấy phép và kiểm tra chuyên ngành và hạn chế hải quan để ngăn ngừa các vấn đề trong quá trình thông quan cả tại điểm xuất phát và điểm đến.

Sự khác biệt giữa Shipper và Consignee thì Consignee là người nhận lô hàng và thường là chủ sở hữu của hàng hóa. Đây có thể là một cá nhân hoặc một công ty. Trừ khi có hướng dẫn khác, bên được liệt kê là ‘người nhận hàng’ trên Vận đơn được yêu cầu phải có mặt để nhận lô hàng.

Nhiều người cho rằng “Shipper” là nhà cung cấp hoặc chủ sở hữu của hàng hóa được cung cấp. Đó là sự thật nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Doanh nghiệp xác định người gửi hàng là bên chịu trách nhiệm về lô hàng. Khi người mua hàng hóa ký kết hợp đồng với người bán hàng hóa thông qua hợp đồng mua bán, ngoài những thứ khác, họ còn quyết định ai sẽ sắp xếp việc vận chuyển. Trong vận tải đa phương thức, họ có thể quyết định chặng vận tải nào thuộc quyền của ai. Ai chịu rủi ro gì cũng là cơ sở của nhiều Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế xác định.

Nếu người mua hàng chịu trách nhiệm vận chuyển đường biển, anh ta sẽ sắp xếp một con tàu để chở hàng và ký kết “Hợp đồng vận chuyển” với người vận chuyển. Người mua ở đây sẽ là “Người gửi hàng” trong “Hợp đồng vận chuyển”.

Shipper là một thuật ngữ liên quan đến “Hợp đồng vận chuyển” nhưng cũng liên quan mật thiết đến hợp đồng mua bán. Vì vậy, Shipper có thể là người gửi hàng theo “hợp đồng vận chuyển”, cũng có thể là người mua (hoặc người bán) theo hợp đồng mua bán.

Consignee: Người nhận hàng là người mà người vận chuyển (Ship) có nhiệm vụ giao hàng cho. Trong hầu hết các trường hợp, người nhận hàng là Người mua hàng nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người nhận hàng có thể là đại lý do người mua chỉ định. Người nhận hàng cũng có thể là ngân hàng của người mua.

Một nguyên tắc khác khác nhau giữa thuật ngữ “Người nhận hàng” và “người mua” là trong khi “Người nhận hàng” là thuật ngữ được sử dụng trong “hợp đồng vận chuyển” thì thuật ngữ “người mua” được sử dụng trong “hợp đồng mua bán”.

6. Một số lưu ý về Consignee

Một số lưu ý về Consignee mà bạn cần quan tâm như sau:

  • Vận đơn thông thường cần phải có đầy đủ thông tin về consignee như Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, fax của consignee… Đó là vận đơn đích danh
  • Đối với vận đơn vô danh thì bất kỳ ai giữ Bill of lading đều có thể nhận được hàng vì vận đơn không ghi lệnh hay ghi tên người nhận hàng cụ thể, nên có thể được chuyển nhượng bằng cách trao tay. Vì vậy người giữ vận đơn vô danh này được xem là consignee.
  • Đa số các vận đơn vận tải biển hiện nay thì consignee cũng chính là notify party.

Trên đây là những thông tin khái quát nhất về Consignee Là Gì? Những Kiến Thức Cần Biết Về Consignee. Hy vọng qua bài viết này của Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức cho học tập cũng như trong công việc của mình.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *