Điều kiện DDP –  Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Trong nhóm điều kiện D, điều kiện DDP là một điều kiện được quan tâm nhiều nhất. Bài viết này Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu cho bạn Điều kiện DDP là gì? Và Trách nhiệm của người bán và người mua trong nhóm điều kiện này. hợp đồng thuê nhà ngắn gọn nhất

1. Điều kiện DDP là gì?

Giao hàng đã thông quan nhập khẩu” có nghĩa là người hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự chở tới sẵn sàng dỡ hàng tại nơi đến quy đinh. Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí để đưa hàng tới nơi đến đó và có nghĩa vụ thông quan không chỉ xuất khẩu mà còn cả nhập khẩu cho hàng hóa, phải trả bất cứ thứ thuế nào cho cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu và thực hiện mọi thủ tục hải quan. Trong số 11 quy tắc của Incoterms 2010, DDP thể hiện nghĩa vụ tối đa của người bán.

>>>>>>> Xem thêm: Điều kiện DAP là gì? Nghĩa vụ của người mua và người bán theo quy tắc DAP?

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm ở nơi đến đã thỏa thuận vì mọi chi phí và rủi ro tính đến địa điểm đó người bán phải chịu. Người bán nên ký hợp đồng vận tải phù hợp với việc lựa chọn vận tải liên quan đến việc dỡ hàng tại nơi đến quy định, người bán không được quyền đòi lại những chi phí đó từ người mua trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên.

Các bên không nên sử dụng quy tắc DDP nếu người bán không có khả năng trực tiếp hoặc gián tiếp thông quan nhập khẩu. Nếu các bên muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí thông quan nhập khẩu, nên sử dụng quy tắc DAP. cách sử dụng hàm sumif

Bất kỳ thuế VAT hay các loại thuế khác có thể phải nộp khi nhập khẩu đều do người bán chịu trừ khi đã thỏa thuận khác rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

Điều kiện DDP

2.Nghĩa vụ của các bên khi sử dụng điều kiện DDP

Theo điều kiện DDP trong Incoterm 2010, người mua và người bán có một số nghĩa vụ cơ bản như sau:

a.Nghĩa vụ của người bán

Cung cấp hàng hoá, hoá đơn thương mại và các bằng chứng theo hợp đồng mua bán.

Người bán chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông quan xuất khẩu hàng hoá. 

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải và bảo hiểm. Nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, người bán phải cung cấp các thông tin người mua cần để mua bảo hiểm. học logistics ở đâu

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hoá dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng dỡ tại địa điểm thoả thuận, nếu có, tại nơi đến vào ngày hoặc trong thời hạn giao hàng đã thoả thuận.

Chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan về hàng hoá cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho người mua tại nơi đến chỉ định và trả các cước phí vận tải, chi phí phát sinh, chi phí xếp, dỡ hàng tại nơi đến,… trừ các chi phí do người mua trả theo quy định. học kế toán

Người bán phải trả chi phí phát sinh từ nghĩa vụ vận tải, các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao trừ các chí phí do người mua trả theo quy định; chi phú dỡ hàng tại nơi đến mà người bán phải chịu theo hợp đồng vận tải; các loại thuế, lệ phí phải trả khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; chi phí vận chuyển qua bất kỳ nước nào trước khi giao hàng.

Người bán có nghĩa vụ phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc nhập khẩu hàng hoá, việc mua bảo hiểm và các thông tin khác liên quan đến việc nhận hàng (bằng chi phí của mình) cho người mua.

Người bán phải cung cấp cho người mua bằng chi phí của mình, chứng từ để người mua có thể nhận hàng. xuất nhập khẩu kiến tâp có tốt không

b.Nghĩa vụ của người mua

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán hàng hoá.

Người mua chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông nhập khẩu hàng hoá.

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán trong việc ký kết các hợp đồng vận tải, bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu, người mua phải cung cấp cho người bán các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

Người mua phải nhận hàng khi hàng được giao

Người mua phải chịu mọi rủi ro về sự mất mát và hư hỏng của hàng hóa kể từ khi hàng được giao. Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình, người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng của hàng hóa phát sinh từ việc đó. loại hình xuất nhập khẩu

Nếu người mua không thông báo thì người sẽ phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng của hàng hóa kể từ thỏa thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, với điều kiện hàng hóa đã được phân biệt rõ là hàng của hợp đồng.

Người mua phải trả mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi hàng đã được giao; mọi chi phí phát sinh nếu người mua không thực hiện với điều kiện hàng hóa đã được phân biệt rõ là hàng của hợp đồng; chi phí dỡ hàng cần thiết đển nhận hàng từ phương tiện vận tải chỉ định, trừ khi các chi phí này là do người bán chịu.

Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hoá cho người bán.

Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hoá cho người bán. học kế toán online

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về việc trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi gửi hàng theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Nếu bạn muốn nâng cao nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin và tham gia các khoá học xuất nhập khẩu tại các trung tâm đào tạo uy tín.

Chúc bạn thành công!

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu hoặc khóa học chuyên sâu để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Bài viết về học xuất nhập khẩu ở đâu của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.

 

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *