Thẻ: điều kiện FCA

Điều kiện FCA trong Incoterms 2010

Điều kiện FCA trong Incoterms 2010

INCOTERMS
Điều kiện FCA thuộc nhóm F trong 11 điều kiện thương mại quốc tế Incoterm 2010. Điều kiện FCA có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tài và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Để tìm hiểu kĩ hơn điều kiện FCA là gì, trách nhiệm của người xuất khẩu và nhập khẩu như thế nào, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây. >>>>  Xem thêm: Điều kiện CIF trong Incoterms 2010 1. FCA là gì? FCA là (Người bán) giao hàng cho người vận chuyển hoặc một người khác do người mua chỉ định sau khi làm xong thủ tục thông quan xuất khẩu. FCA là một trong những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms được sử dụng phổ biến hiện nay. học xuất nhập khẩu Bạn có thể hiểu giao hàng cho người chuyên chở có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người mua tại cơ sở của