Thẻ: giảm thuế

Mặt hàng được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu

Mặt hàng được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu

TIN TỨC
Trước khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu lô hàng, bạn luôn luôn phải kiểm tra trước mặt hàng đó có phải xin giấy phép nhập khẩu, có phải làm kiểm tra chuyên ngành hay không. Hơn nữa, bạn cũng cần tra cứu để biết mặt hàng này có thuộc trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu hay không, có được giảm thuế không. Bài viết dưới đây sẽ thống kê các trường hợp cụ thể được miễn thuế xuất nhập khẩu, giảm thuế xuất nhập khẩu và hoàn thuế xuất nhập khẩu. >>>>> Xem thêm: Các trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu theo thông tư 39/2018/TT-BTC 1.Các mặt hàng được miễn thuế xuất nhập khẩu Những mặt hàng dưới đây thuộc trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu, khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu đến các nước khác đều không phải đóng thuế: Hàng viện trợ không hoàn lại. khóa học xuất nhập khẩu đại học ngoại