Thẻ: kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

Quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

Quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

THỦ TỤC HẢI QUAN
Với những mặt hàng phải làm kiểm tra sau thông quan thì có thể kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan được quy định cụ thể trong Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC. Vậy cụ thể những quy định này như thế nào? >>>>> Xem thêm:  Quy trình làm lô hàng xuất Sea FCL – LCL  1.Các trường hợp kiểm tra, thẩm quyền quyết định kiểm tra Các trường hợp kiểm tra, thẩm quyền quyết định kiểm tra gồm: (1)Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan phát sinh tại Chi cục Hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành quyết định kiểm tra, cụ thể như sau: - Các trườ