Thẻ: kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

Quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

Quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

THỦ TỤC HẢI QUAN
Thông thường với những hàng hóa làm kiểm tra sau thông quan thì có thể kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc tại trụ sở của người khai hải quan. Nếu lô hàng của bạn bị kiểm tra sau thông quan thì những đối tượng như thế nào sẽ phải làm kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, quy trình và thủ tục ra sao. >>>>> Xem thêm: Quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan 1.Các trường hợp kiểm tra và thẩm quyền quyết định kiểm tra Các trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan gồm: - Các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan, bao gồm cả trường hợp đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan nhưng cơ quan hải quan phát hiện có thông tin mới hoặc dấu hiệu vi phạm khác, có rủi ro về thuế. - Các trường hợp theo quy