Thẻ: ký hậu vận đơn là gì

Vận đơn – bill of lading là gì?

Vận đơn – bill of lading là gì?

CHỨNG TỪ XNK
Bill of lading là gì? Nó đóng vai trò như thế nào trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa? Đây là nội dung khá nhiều bạn làm nghề xuất nhập khẩu - Logistics quan tâm. Vận đơn là chứng từ vận tải quan trọng, đóng vai trò thể hiện việc hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển và cũng là chứng từ sở hữu hàng hóa trong trường hợp đó là vận đơn gốc. Vậy ai sở hữu vận đơn gốc thì người có có quyền sở hữu hàng hóa. Ngoài ra còn có rất nhiều loại vận đơn khác mà theo yêu cầu của khách hàng, nhà vận chuyển sẽ phát hành. Vậy vận đơn - bill of lading là gì? Chức năng của vận đơn, nội dung của bill of  lading như thế nào. >>>>> Xem thêm: Sự khác nhau giữa Master bill và house bill 1. Vận đơn bill of lading là gì? Vận đơn (bill of lading) là một chứng từ vận tải do người vận c