Lập và ký phát hối phiếu với điều kiện thanh toán như thế nào

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế:

Cho các điều kiện như sau:

Bên xuất khẩu: Công ty XXX, địa chỉ số 30 Trần Phú, Hà Nội. Tài khoản số: 4433556677 tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

Bên nhập khẩu: Công ty YYY, địa chỉ số 18, Bank street, New York. Tài khoản số: 1055347298 tại Citibank New York.

Hợp đồng ngoại thương số: 50HX/TKH, ngày 01/7/2007

Hóa đơn thương mại số: 123/HN/HXT, ngày 15/8/2007

Trị giá hợp đồng: 2.000USD.

Căn cứ hóa đơn thương mại, ngày 20/8/2007, người xuất khẩu ký phát hối phiếu theo phương thức nhờ thu.

>>>>>> Xem thêm: Mối quan hệ giữa thời hạn L/C và thời hạn xuất trình

1/Hãy lập và ký phát hối phiếu với điều kiện thanh toán:

a/Thanh toán ngay khi nhìn thấy

b/Thanh toán vào ngày 30 tháng 12 năm 2007

c/Thanh toán sau 60 ngày nhìn thấy

d/Thanh toán sau 30 ngày ký phát học logistics ở đâu

2/Lựa chọn phương án khả thi và linh hoạt nhất

a/Pay to ourselves

b/Pay to XXX Company

c/Pay to the order of ourselves

d/Pay to the order of XXX Company

e/Pay to Vietcombank học xuất nhập khẩu ở đâu

f/Pay to the order of Vietcombank

3/Lựa chọn phương án đúng

a/To: Company XXX, 30 TranPhu Street, Hanoi

b/To: Company YYY, 18 Bank Street, New York

c/To: Bank for Foreign Trade of VietNam

d/To: Citibank New York.

4/Lựa chọn phương án đúng đối với “nảm and address of Drawer”:

a/To: Company XXX, 30 TranPhu Street, Hanoi

b/To: Company YYY, 18 Bank Street, New York

c/To: Bank for Foreign Trade of VietNam

d/To: Citibank New York.

bài tập về thanh toán quốc tế

Đáp án:

(1)

a/Hối phiếu thanh toán khi nhìn thấy (at sight):

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế có đáp án

b/Thanh toán vào ngày 30 tháng 12 năm 2007.

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế có đáp án

c/Thanh toán sau 60 ngày nhìn thấy.

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế có đáp án

d/Thanh toán sau 30 ngày ký phát.

Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế có đáp án

(2)Phương án khả thi và linh hoạt nhất:

Pay to the order of Vietcombank

(3)Phương án đúng:

b/To: Company YYY, 18 Bank Street, New York

(4)Phương án đúng đối với “nảm and address of Drawer”:

a/To: Company XXX, 30 TranPhu Street, Hanoi

Mong bài viết của Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn!

>>>>> Bài viết tham khảo: Nên học xuất nhập khẩu ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *