Thẻ: lưu ý khi vận dụng incoterms trong thương mại quốc tế

Những lưu ý khi vận dụng Incoterms trong thương mại quốc tế

Những lưu ý khi vận dụng Incoterms trong thương mại quốc tế

INCOTERMS
Khi vận dụng incoterms trong thương mại quốc tế chúng ta cần lưu ý nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của người mua và người bán. Mua bán hàng hóa quốc tế cũng giống như một cuộc giao dịch, cần phải có những thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận về việc giao hàng, từ đó quyết định đến chi phí hàng hóa và trách nhiệm trong quá trình vận chuyển. Incoterms ra đời để đưa những thỏa thuận về việc giao hàng thành khuôn khổ chung để các quốc gia trên thế giới căn cứ vào đó lựa chọn điều kiện giao hàng phù hợp. Trong xuất nhập khẩu, Incoterms đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giống như “Bảng cửu chương” với những người làm nghề xuất nhập khẩu. Vì vậy dù làm ở vị trí nào trong công ty xuất nhập khẩu hay logistics, bạn cũng cần hiểu rõ về 11 điều kiện thương mại quốc tế và cách vận dụng trong thực