Thẻ: mẫu chứng chỉ co cq

CO là gì, chức năng C/O, quy trình và bộ chứng từ xin C/O

CO là gì, chức năng C/O, quy trình và bộ chứng từ xin C/O

CHỨNG TỪ XNK
C/O là gì, có chức năng như thế nào và quy trình xin C/O ra sao? Trong bộ chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu không thể thiếu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O, C/O đóng vai trò giúp giảm thuế cho hàng nhập khẩu, vì vậy đây là chứng từ đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến việc mua bán hàng hóa giữa người xuất khẩu và nhập khẩu. >>>>> Xem thêm: Hóa đơn thương mại trong xuất nhập khẩu – Commercial Invoice 1. C/O là gì? Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là một loại chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu, nó thể hiện nguồn gốc, xác nhận quốc gia, nơi sản phẩm được xuất khẩu hoặc nơi xuất xứ của một phần hoặc tất cả các bộ phận hay nguyên vật liệu được sử dụng vào quy trình hoàn thành sản phẩm. Phòng thương mại và lãnh sự quán của quốc gia là nơi nhận trách nhiệm ph