Thẻ: nội dung packinglist

 Packinglist là gì, chức năng, nội dung của packinglist

 Packinglist là gì, chức năng, nội dung của packinglist

CHỨNG TỪ XNK
Trong mua - bán hàng hóa quốc tế, nhà xuất khẩu sẽ cần làm một packinglist - tạm hiểu là phiếu đóng gói để từ đó biết được lô hàng được đóng gói như thế nào vào có phương án xếp dỡ hàng hợp lí. Packinglist đồng thời cũng là chứng từ quan trọng khi làm thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế. Vì vậy, khi bạn làm nghề xuất nhập khẩu bạn cần biết Packing List là gì, chức năng của Packing List, cần có nội dung gì trong Phiếu đóng gói Packing list. >>>> Xem thêm: lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu Hà Nội và TPHCM 1. Packinglist là gì? Nếu dịch theo nghĩa tiếng anh thì Packinglist là Chi tiết đóng gói hay Danh sách đóng gói. Tuy nhiên theo tập quán thường ngày, người ta vẫn gọi là phiếu đóng gói. Cũng giống như với Hóa đơn thương mại, bạn cũng có thể soạn thảo Phiếu đóng gói bằng cách