Thẻ: packinglist là gì

 Packing list là gì, chức năng, nội dung của packing list

 Packing list là gì, chức năng, nội dung của packing list

CHỨNG TỪ XNK
Packing list là gì? chức năng, nội dung của packing list như thế nào? Ở bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về chứng từ quan trọng này. Trong mua - bán hàng hóa quốc tế, nhà xuất khẩu sẽ cần làm một packing list - tạm hiểu là phiếu đóng gói để từ đó biết được lô hàng được đóng gói như thế nào vào có phương án xếp dỡ hàng hợp lí. Packing list đồng thời cũng là chứng từ quan trọng khi làm thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế. Vì vậy, khi bạn làm nghề xuất nhập khẩu bạn cần biết Packing List là gì, chức năng của Packing List, cần có nội dung gì trong Phiếu đóng gói Packing list. >>>> Xem thêm: Hóa đơn thương mại  - Commercial Invoice là gì? Nội dung cần có của hóa đơn thương mại 1. Packinglist là gì? Nếu dịch theo nghĩa tiếng anh thì Packing list là Chi tiết đóng gói hay