Quy Trình Khai Báo Hải Quan Điện Tử – Kỹ Năng Xuất Nhập Khẩu

Khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa, Doanh nghiệp phải thực hiện khai báo hải quan điện tử về thông tin lô hàng tới cơ quan Hải quan.

Bài viết dưới đây Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện quy trình khai báo hải quan điện tử đối với lô hàng nhập khẩu.

>>>>> Bài viết xem nhiều: Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

I. Đăng ký khai báo hải quan điện tử

Việc Đăng ký khai báo hải quan điện tử, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 1 lần, đồng thời đăng ký thông tin chữ ký số với cơ quan Hải quan trong việc ký duyệt tờ khai và gia hạn thời gian khi hết hạn đăng ký.

Để đăng ký khai hải quan điện tử cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới thành lập, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Để tiến hành khai báo hải quan thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần: có chữ ký số và tài khoản phần mềm Ecus.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đăng ký khai hải quan điện tử lần đầu với các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký chữ ký số

Doanh nghiệp đăng ký mua chữ ký số của đơn vị cung cấp chữ ký số và tiến hành truy cập vào website của Tổng cục Hải quan TẠI Đ Y để đăng ký chữ ký số tại danh mục: “Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số”.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Sau khi có chữ ký số, doanh nghiệp truy cập vào website và bấm vào mục “Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp” để tạo tài khoản VNACCS.

Bước 3: Đăng nhập hệ thống VNACCS

Doanh nghiệp đăng nhập hệ thống VNACCS bằng tài khoản quản trị ( Do Hải quan cung cấp) để thực hiện đăng ký thông tin người hải quan.

Bước 4: Đổi mật khẩu User

Sau khi đăng nhập, doanh nghiệp tiến hành đổi mật khẩu cho tài khoản vừa được Hải quan cung cấp.

Bước 5: Sử dụng phần mềm ECUS

II.Quy trình đăng ký tờ khai nhập khẩu – IDA

Để đăng ký mới tờ khai nhập khẩu, bạn vào menu : “Tờ khai hải quan / Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu (IDA)” .

Màn hình tờ khai hiện ra như sau:

Sau đó thực hiện nhập liệu, khai báo theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhập dữ liệu cho tab Thông tin chung 1:

Thông tin chung là nơi nhập vào các chỉ tiêu thông tin cơ bản của tờ khai như : Loại hình, Đơn vị Hải quan khai báo, Thông tin đơn vị Xuất nhập khẩu và Vận đơn của tờ khai.

Nhập thông tin cơ bản của tờ khai

Thông tin cơ bản của tờ khai là nơi để người khai xác định các thông tin khai báo cơ bản của tờ khai như : Loại hình, Cơ quan Hải quan sẽ gửi tờ khai, Phân loại hàng hóa…

Mã loại hình: trên hệ thống vnaccs đã được thay đổi và rút gọn còn 40 loại hình cơ bản,ví dụ nếu trước đây loại hình bạn chọn là NKD01-Nhập kinh doanh thì bây giờ mã tương ứng là A11, NSX01 – Nhập nguyên phụ liệu sản xuất xuất khẩu thì tương ứng là E31, NGC01 – Nhập gia công thì tương ứng là E21

Khi không xác định loại hình chính xác, bạn nhập vào mã của loại hình cũ vào sau đó nhấn phím tab, chương trình sẽ tự động chuyển mã hoặc hiện ra bảng gợi ý loại hình cho bạn chọn.

Ngoài ra bạn có thể nhấn vào nút có dấu (…) hoặc nhấn phím F3 để tìm và chọn loại hình cụ thể.

Cách chọn này sẽ áp dụng tượng tự đối với các danh mục khác từ hệ thống danh mục cũ như: Mã cảng địa điểm, cơ quan hải quan…

Cơ quan hải quan: chọn đơn vị hải quan khai báo, bộ mã đơn vị hải quan cũng được đổi mới ví dụ mã đơn vị hải quan Đầu tư gia công hải phòng trên hệ thống điện tử hiện tại là P03A thì trên hệ thống vnaccs là 03PA, các đơn vị hải quan khác bạn có thể chọn từ danh mục mà chương trình đã chuyển đổi sẵn.

Mã phân loại hàng hóa: Tùy theo tính chất hàng hóa đang nhập mà người khai tiến hành chọn các mã tương ứng trong danh sách, lưu ý đối với mã phân loại là ‘J – Hàng khác theo quy định của chính phủ’ thì chỉ khi có văn bản của Chính phủ, các cơ quan nhà nước người khai mới được chọn, trong trường hợp hàng hóa không thuộc loại nào có trong danh sách thì người khai bỏ trống chỉ tiêu này.

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng: Người khai chỉ nhập vào chỉ tiêu này khi tờ khai đang khai có mã loại hình được chọn là loại hình tái nhập, với các loại hình khác thì không được nhập. Bạn nhập vào số tờ khai tạm xuất ( đã được thông quan trước đó) của lô hàng bạn sẽ tái nhập trên tờ khai đang khai này. Đồng thời khi nhập chi tiết hàng tái xuất trên danh sách hàng tờ khai cần chỉ rõ số dòng hàng tương ứng trên tờ khai tạm xuất đã chọn.

Đầu tiên bạn chọn số tờ khai tạm xuất ở bên cửa số phía trái, sau đó tại cửa sổ phía bên phải sẽ hiện ra danh sách hàng của tờ khai, bạn đánh dấu chọn các dòng hàng cần khai báo tái nhập, đánh dấu vào các tùy chọn copy, cuối cùng nhấn “Chọn”. chương trình sẽ tự động điền vào chỉ tiêu “Số tờ khai tạm nhập tái xuất” và “Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng”, trường hợp bạn không chọn từ dấu (…) thì phải nhập thủ công vào hai chỉ tiêu này khi khai báo tờ khai tái nhập.

Mã hiệu phương thức vận chuyển, chọn mã hiệu phù hợp với hình thức vận chuyển hàng hóa như đường biển, đường sắt, đường không…..

Nhập thông tin đơn vị XNK

Nhập vào thông tin người nhập khẩu, đối tác xuất khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người ủy thác.

Người nhập khẩu là thông tin đơn vị đang khai tờ khai nhập khẩu, thông tin này sẽ được chương trình lấy tự động khi bạn đăng ký thông tin doanh nghiệp trong lần đầu chạy chương trình. Hoặc bạn chỉ cần nhập vào Mã số thuế, các thông tin về tên, địa chỉ sẽ do hệ thống tự động trả về.

Người xuất khẩu: bạn nhập vào thông tin đối tác, bạn có thể chọn đối tác thường xuyên từ danh mục có sẵn bằng cách nhấn dấu 3 chấm. Khi nhập thông tin đối tác cần lưu ý nhập vào dạng chữ in HOA không dấu.

Mã đại lý hải quan: trường hợp người khai chỉ thực hiện nghiệp vụ IDA, các nghiệp vụ khai báo còn lại do đại lý hoặc đơn vị khác thực hiện thì bắt buộc phải nhập vào ô này, thông tin nhập vào là User code (5 ký tự đầu trong User ID tài khoản khai báo VNACCS) của đơn vị sẽ thực hiện tiếp việc thông quan cho tờ khai sau khi bạn IDA.

Nhập thông tin vận đơn

Nhập vào các thông tin về vận chuyển hàng hóa như số vận đơn, phương tiện vận chuyển, cảng địa điểm dỡ / xếp hàng.

Thông tin vận đơn: Số vận đơn được nhập theo định dạng: Mã Scac code + số vận đơn, trong đó mã scac code là mã của nhà vận chuyển.

Nếu là vận đơn gom hàng hàng không thì có thể nhập tối đa 5 số vận đơn, trên phần mềm mặc định ô số vận đơn đầu được hiển thị để bạn có thể nhập liệu, sau khi nhập vào ô đầu tiên các ô tiếp theo sẽ tự động hiện ra cho phép nhập tiếp theo tuần tự tránh được tình trạng bạn nhập sai thứ tự cần thiết, cách thức hiển thị này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các chỉ tiêu khác mà có nhiều hơn 1 ô nhập liệu.

Để khai chi tiết danh sách container và số Seal, người khai phải thực hiện khai đính kèm bằng nghiệp vụ HYS (tại menu “Nghiệp vụ khác / Đăng ký file đính kèm HYS”) sau đó nhập vào tờ khai tại mục “Thông tin đính kèm” trên tab “Thông tin chung 2” của tờ khai nhập khẩu.

Tổng trọng lượng hàng hóa: Nhập vào tổng trọng lượng hàng và đơn vị tính trọng lượng theo đơn vị Kilogame – KGM, Tấn – TNE hoặc Pound – LBR, tổng trọng lượng có thể nhập vào tối đa 06 ký tự cho phần nguyên và 03 ký tự cho phần lẻ thập phân.

Nếu là hàng vận chuyển theo đường hàng không phần lẻ thập phân chỉ được nhập tối đa 01 ký tự, ví dụ 950000.5. Nếu bạn nhập vào đợn vị trọng lượng là LBR thì sau khi khai báo IDA, hệ thống sẽ tự động quy đổi và trả về đơn vị là KGM.

Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: Nhập vào mã địa điểm lưu kho dự kiến cho hàng hóa chờ thông quan, mã địa điểm lưu kho có thể là địa điểm chịu sự giám sát của hải quan, các kho hàng, các công ty dịch vụ kho bãi hoặc kho công ty đã được đăng ký vào hệ thống.

Phương tiện vận chuyển: Nhập vào phương tiện vận chuyển tùy theo phương thức vận chuyển bạn đã chọn ở trên, ví dụ với phương thức là đường không thì phương tiện vận chuyển bạn nhập vào theo định dạng như sau:

Ô mã để trống

Ô tên gồm 12 ký tự, trong đó nhập mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), 1 gạch chéo, ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh) ví dụ: VN1234/31MAR

Địa điểm dỡ hàng: Nhập vào cảng địa điểm dỡ hàng , có thể chọn từ danh mục bằng cách nhấn vào nút có dấu 3 chấm. Mã địa điểm dỡ hàng bạn chọn phải phù hợp với loại Phương thức vận chuyển đã chọn ở mục trên (phương thức vận chuyển là đường biển, đường không, đường sắt.. thì phải chọn mã địa điểm thuộc cảng biển, đường không, đường sắt tương ứng).

Mã kết quả kiểm tra nội dung: Trường hợp người khai xem hàng trước khi đăng ký tờ khai thì nhập vào chỉ tiêu này với các lựa chọn trong danh mục, lưu ý: khi người khai hải quan có yêu cầu cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng đối với một số trường hợp yêu cầu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì tờ khai mới được hoàn thuế, không thu thuế, thanh khoản… (VD: nhập hàng đã xuất khẩu bị trả lại) thì nhập vào lựa chọn là ‘C’.

Lưu ý về việc khai số định danh hàng hóa đối với Cảng biển và Sân bay quốc tế:

ĐỐI VỚI CẢNG BIỂN:Theo đề án quản lý giám sát hàng hóa cảng biển, định danh hàng hóa tờ khai nhập khẩu sẽ được khai vào chỉ tiêu Số vận đơn với cấu trúc: MMDDYYSOVANDON, trong đó:

DD = Ngày, MM = Tháng, YY = Năm, SOVANDON = Số vận đơn

Nếu tờ khai có PTVT là đường biển, đường biển (không cont), đường bộ phần mềm sẽ tự động đánh dấu tích chọn vào mục “Khai báo số định danh theo đề án quản lý giám sát hải quan tự động tại cảng biển”, khi đó doanh nghiệp nhập thông tin số vận đơn bình thường, đồng thời nhập thêm ngày vận đơn vào chỉ tiêu bên cạnh:

Lúc ghi tờ khai phần mềm sẽ tự động nối số định danh theo cấu trúc đã quy định:

Nhấn đồng ý, kết quả chỉ tiêu số vận đơn sẽ được cập nhật lại như sau:

ĐỐI VỚI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ: Khi mở tờ khai nhập khẩu có hàng hóa đưa vào Cảng hàng không quốc tế thì doanh nghiệp cần tích chọn “Khai báo số định danh theo chuẩn quản lý, giám sát Hải quan tự động tại Cảng hàng không” và thực hiện nhập vào chỉ tiêu “số vận đơn” theo các trường hợp sau:

Trường hợp gửi hàng qua forwarder (có phát hành HAWB)

Trên tờ khai nhập khẩu, số định danh hàng hóa được nhập theo cú pháp sau:

Số định danh hàng hóa = ##XYYYYNNNNNNNNNNN##.

Mỗi vận đơn chủ khai cách nhau dấu “;” được khai tại ô ký hiệu và số hiệu bao bì

Trong đó:

##: Là ký hiệu bắt đầu cho 1 thông tin Vận đơn chủ

X: Là số thứ tự tương ứng với thứ tự của Số vận đơn thứ cấp (số HAWB – House Airway Bill) là số hiệu quy định trên vận đơn do đại lý vận tải , giao nhận phát hành (forwarder) trong đó tên người nhận hàng trên vận đơn là người nhập khẩu trên tờ khai.

YYYY: Là năm phát hành Vận đơn chủ

NNNNNNNNNNN: Số của Vận đơn chủ (Số MAWB – Master Airway Bill) là số hiệu quy định trên vận đơn hàng không do hãng vận chuyển hàng không quốc tế phát hành để chuyên chở hàng hóa.

##: Là ký hiệu kết thúc cho 1 thông tin Vận đơn chủ

Lúc làm tờ khai, người khai hải quan sẽ tiến hành nhập liệu vào phần mềm ECUS5VNACCS như sau

Sau khi nhập liệu thông tin tờ khai, người khai hải quan nhấn nút “Ghi” thì phần mềm Ecus5Vnaccs sẽ đưa ra thông báo về việc khai số định danh đối với tờ khai nhập

Tiếp theo, người khai hải quan chọn “Đồng ý” để chương trình tự động chuyển dữ liệu về thông tin vận đơn chủ MAWB xuống chỉ tiêu “Ký hiệu và số hiệu bao bì” để khai báo tới hải quan theo đúng cấu trúc quy định: ##XYYYYNNNNNNNNNNN##.

Trường hợp gửi hàng trực tiếp hãng HK (không phát hành HAWB)

Trên tờ khai nhập khẩu, số định danh hàng hóa được nhập theo cú pháp sau:

Số định danh hàng hóa = ##XYYYY##. Mỗi vận đơn chủ khai cách nhau dấu “;” được khai tại ô ký hiệu và số hiệu bao bì

Trong đó:

##: Là ký hiệu bắt đầu cho 1 thông tin Vận đơn chủ

X: Là số thứ tự của Vận đơn chủ (tương ứng với số thứ tự của Vận đơn chủ đã nhập ở ô “1.26 số vận đơn”)

YYYY: Là năm phát hành Vận đơn chủ

##: Là ký hiệu kết thúc cho 1 thông tin Vận đơn chủ

Lúc làm tờ khai, trên phần mềm ECUS5VNACCS người khai hải quan sẽ tích chọn “Chỉ có Master Bill” và tiến hành nhập liệu vào như sau:

Sau khi nhập liệu thông tin tờ khai, người khai hải quan nhấn nút “Ghi” thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo về việc khai số định danh đối với tờ khai nhập

Tiếp theo, người khai hải quan chọn “Đồng ý” để chương trình tự động chuyển dữ liệu về thông tin vận đơn chủ MAWB xuống chỉ tiêu “Ký hiệu và số hiệu bao bì” để khai báo tới hải quan theo đúng cấu trúc quy định: ##XYYYY##.

Bước 2: Nhập dữ liệu cho tab Thông tin chung 2:

Nhập thông tin Hợp đồng, Giấy phép

  • Nhập thông tin Giấy phép

Nhập mã văn bản pháp luật về quản lý nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành: giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng…

Nhập mã phân loại giấy phép nhập khẩu trường hợp hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan …

Văn bản pháp quy: Là nơi bạn nhập vào các mã văn bản pháp luật về quản lý hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, bạn có thể nhập vào tối đa 05 văn bản pháp quy cho cùng một tờ khai. Ví dụ hàng hóa nhập khẩu của tờ khai là hàng liên quan đến chất nổ công nghiệp, bạn chọn mã văn bản pháp luật về quy định đối với chất nổ công nghiệp AM.

Giấy phép nhập khẩu: Trường hợp hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép xuất nhập khẩu, giấy kết quả kiểm tra chuyên ngành thì ô thứ nhất bạn nhập vào mã loại giấy phép, ô số 2 nhập vào số giấy phép hoặc kết quả kiểm tra chuyên ngành. Ví dụ hàng hóa bạn nhập là hàng liên quan đến chất nổ công nghiệp, bạn được cơ quan chuyên ngành kiểm tra và cấp phép nhập khẩu thì chọn :

Ô mã: chọn AM02 – Giấy phép hướng dẫn về vật liệu chất nổ tại việt nam

Ô số: Nhập vào số giấy phép do cơ quan chuyên ngành cấp.

  • Nhập thông tin Hợp đồng

Nhập vào số Hợp đồng gia công đối với loại hình Gia công, nhập vào số Hợp đồng thương mại đối với các loại hình khác :

Trường hợp chọn loại hình là Gia công thì doanh nghiệp phải chọn Số hợp đồng từ Danh mục hợp gia công. Khi khai lên Hải quan số hợp đồng và ngày hợp đồng sẽ được gửi lên hệ thống Hải quan.

Trường hợp khác là các loại hình kinh doanh và sản xuất xuất khẩu thì chỉ nhập số hợp đồng vào để quản lý tại doanh nghiệp (Nếu Hải quan yêu cầu khai Số hợp đồng bạn nhập thông tin Số hợp đồng rồi nhấn vào “Chuyển thông tin hợp đồng rồi khai báo theo yêu cầu của HQ”).

Nhập thông tin Hóa đơn

Bạn nhập vào thông tin trên hóa đơn hàng hóa về Số hóa đơn, ngày phát hành, phương thức thanh toán, trị giá hóa đơn, điều kiện giao hàng.

1. Phân loại hình thức hóa đơn: Chọn phân loại hình thức hóa đơn, nếu chọn D – hóa đơn điện tử được khai báo qua nghiệp vụ khai hóa đơn IVA. Bạn nhấn vào “Chọn hóa đơn” ở bên cạnh để chọn các hóa đơn điện tử đã được khai báo.

2. Tổng trị giá hóa đơn: Nhập vào tổng trị giá trên hóa đơn, yêu cầu việc nhập liệu ô này phải chính xác vì dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thuế của tờ khai. Có thể nhập được vào 04 số sau dấu phẩy thập phân nếu mã đồng tiền thanh toán trên hóa đơn không phải là VNĐ, trường hợp là VNĐ thì bạn không thể nhập vào cho phần lẻ thập phân.

Trường hợp có nhiều hóa đơn con (phụ lục hóa đơn) thì người khai phải khai đính kèm để gửi lên hải quan bằng nghiệp vụ HYS (tại menu “Nghiệp vụ khác / Đăng ký file đính kèm HYS”).

Nhập thông tin khai trị giá

Nơi thiết lập các khoản khai trị giá, tại mục này người khai cần lưu ý nhập các mục: Mã phân loại khai trị giá. Phí vận chuyển, bảo hiểm nếu có cùng các khoản điều chỉnh đi kèm (như là “chi phí đóng gói, tiền hoa hồng…”)

Mã phân loại khai trị giá: Người khai chọn mã phân loại cho tờ khai trị giá, tại thời điểm này doanh nghiệp chọn mã phân loại “6.Áp dụng phương pháp giá giao dịch” – phương pháp này tương ứng với Tờ khai trị giá phương pháp 1 ở trên phần mềm ecus4 hiện tại.

Lưu ý: Khi khai mã phân loại khai trị giá là các mã : 1,2,3,4,8,9 và T thì người khai hải quan khai tờ khai trị giá và gửi cho cơ quan hải quan bằng nghiệp vụ HYS, hoặc gửi tờ khai bản giấy.

Phí vận chuyển, bảo hiểm: Nhập vào tổng phí vận chuyển và bảo hiểm cho lô hàng nếu có, lưu ý mã đồng tiền phí vận chuyển, bảo hiểm phải được quy đổi về cùng đồng tiền thanh toán trên hóa đơn.

Các khoản mục điều chỉnh: Nhập vào các khoản điều chỉnh giá hàng hóa nếu có, mỗi dòng hàng được phép có 05 khoản mục điều chỉnh khác nhau. Ví dụ hàng hóa nhập khẩu được hưởng khoản tiền hoa hồng, tiền môi giới bán hàng là 100 USD bạn chọn như sau :

+ Tại ô mã tên : Chọn A – phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới

+ Tại ô mã phân loại: Chọn là AD – Khoản cộng vào

Nếu bạn có các khoản điều chỉnh được nhập ở mục này thì khi nhập xong danh sách hàng cho tờ khai bạn cần chỉ ra dòng hàng nào sẽ áp dụng các khoản điều chỉnh này.
Để chọn, tại danh sách hàng tờ khai bạn nhấn vào “Phân bổ phí” :

Màn hình chọn thiết lập và chọn dòng hàng hiện ra như sau :

Quy Trình Khai Báo Hải Quan Điện Tử - Kỹ Năng Xuất Nhập Khẩu

Chi tiết khai trị giá: Thông thường thì người khai sử dụng phương pháp phân bổ khai trị giá theo đơn giá, trong trường hợp có phân bổ theo số lượng người khai không phải nhập thông tin vào Các khoản mục điều chỉnh mà khai báo chi tiết khoản khai điều chỉnh vào mục này đồng thời phải tự nhập thủ công vào ô “Trị giá tính thuế” trên chi tiết hàng tờ khai.

Nhập thông tin Thuế và Bảo lãnh

Thông tin về bảo lãnh thuế và hình thức nộp thuế của người khai hải quan, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà người khai sẽ nhập vào thông tin cho mục này.

Người khai cần xác định mã loại hình thức nộp thuế, nếu có chứng từ bảo lãnh thuế thì chọn loại hình bảo lãnh (có 2 hình thức bảo lãnh là “bảo lãnh chung” và “bảo lãnh riêng cho từng tờ khai”) và nhập vào đầy đủ thông tin đăng ký bảo lãnh bao gồm: Mã ngân hàng bảo lãnh, năm đăng ký, Ký hiệu chứng từ và số chứng từ.

Đối với doanh nghiệp là sản xuất xuất khẩu được thời hạn ân hạn thuế là 275 ngày thì bạn chọn mã xác định thời hạn nộp thuế là: C – Được ân hạn thuế nhưng không có bảo lãnh.

Trường hợp doanh nghiệp không có bảo lãnh thuế, phải nộp thuế ngay thì bạn chọn mã là D – Nộp thuế ngay. Đồng thời khi khai báo sửa đổi bổ sung người khai cũng chọn mã ‘D’ để được cấp phép thông quan sau khi thực hiện quy trình tạm giải phóng hàng.

Nếu là tờ khai gia công thì người khai không phải nhập vào chỉ tiêu này ( để trống).

Nhập thông tin Đính kèm

Khi tờ khai của bạn cần đính kèm các tệp dữ liệu (excel, word , images) về Hợp đồng, Hóa đơn, danh sách container thì bạn cần thực hiện các bước sau để gửi file đính kèm lên Hải quan.

Khai báo đính kèm bằng nghiệp vụ HYS:

Từ giao diện chính của chương trình ECUS5VNACCS, chọn menu “Nghiệp vụ khác / Khai báo file đính kèm HYS”.

Nhập lần lượt các tiêu chí :

Cơ quan hải quan: chọn mã cơ quan hải quan muốn gửi tệp file đính kèm

Nhóm xử lý hồ sơ: chọn đội thủ tục hải quan.

Phân loại khai báo: chọn phân loại khai báo để chỉ ra loại file đính kèm đang khai là gì, ví dụ :

Khai báo đính kèm danh sách cont/seal thì bạn chọn là A02

Trường hợp file đính kèm tổng hợp nhiều nội dung hoặc loại file đính kèm không có trong danh sách chọn cụ thể thì bạn có thể chọn mã A99.

Thông tin ghi chú: nhập các thông tin cần thiết về tập tin đính kèm.

Tiếp theo bạn chọn file đính kèm bằng cách nhấn vào “Thêm file”, chương trình có sẵn mẫu cho 2 loại file đính kèm thường dùng là “Danh sách cont” và ” Danh sách nguyên phụ liệu cung ứng”.

Bạn cần lưu ý tổng dung lượng tất cả các file đính kèm không quá 2MB một lần gửi.

Sau khi nhập xong thông tin bạn nhấn “Ghi” và tiến hành khai báo.

Từ danh sách nghiệp vụ phía bên trái, bạn nhấn vào “Khai báo chứng từ đính kèm HYS”

Phần mềm yêu cầu bạn ký số, chọn CKS trong danh sách và nhập mã PIN để bắt đầu gửi lên Hải quan.

Thành công, hệ thống trả về số khai báo đính kèm, số này sẽ được sử dụng vào việc đính kèm điện tử trên tờ khai.

Nhập thông tin đã khai đính kèm vào tờ khai

Sau khi khai báo thành công nghiệp vụ đính kèm điện tử HYS, để đưa thông tin đính kèm này vào tờ khai cần khai báo, bạn thực hiện như sau :

Trên tab “thông tin chung 2” : tại mục “Thông tin đính kèm”:

Ô phân loại đính kèm: chọn mã loại đính kèm bạn chọn mã loại là ‘ETC’.

Ô số đính kèm: bạn nhập trực tiếp số đính kèm đã được hải quan cấp lúc khai HYS ở bước trên (Có thể nhấn vào (…) để chọn từ danh sách).

Nhập thông tin Vận chuyển

Mục này áp dụng cho các doanh nghiệp Gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất hoặc các doanh nghiệp ưu tiên, đưa hàng vào kho bảo thuế khai báo vận chuyển đính kèm tờ khai.

Các thông tin này nếu được nhập phải thành một bộ bao gồm: Ngày khởi hành, địa điểm trung chuyển và ngày đến địa điểm trung chuyển nếu có, địa điểm đích và ngày đến địa điểm đích.

Và thông tin đích bảo thuế trong thông tin vận chuyển :

Trường hợp tuyến đường vận chuyển có dừng ở các địa điểm trung chuyển (ví dụ dừng tại kho 03PJC06) thì bạn nhập thông tin trung chuyển như hình sau (lưu ý chặng đường được nhập tối đa ba địa điểm trung chuyển) :

Bước 3: Nhập thông tin tại Tab “Danh sách hàng”

Khai báo đầy đủ và chính xác về tên hàng, nhãn hiệu hàng hóa, model, mã HS, xuất xứ, khối lượng, đơn vị tính, đơn giá hóa đơn, mã biểu thuế nhập khẩu, thuế suất VAT và các loại thuế suất khác (nếu có).

Cách 1: Nhập trực tiếp danh sách hàng hóa
Cách 2: Nhập theo các chỉ tiêu đầy đủ của VNACCS

Bước 4: Truyền tờ kê khai hải quan

Sau khi kiểm tra các thông tin trả về, người khai có 2 phương án lựa chọn tiếp theo:

+ Thứ nhất: nếu các thông tin do hệ thống trả về doanh nghiệp có thiếu sót cần bổ sung sửa đổi thì sử dụng mã nghiệp vụ IDB để gọi lại thông tin khai báo của tờ khai và sửa đổi sau đó thực hiện nghiệp vụ IDA lại, cho đến khi thông tin đã chính xác.

+ Thứ hai: nếu các thông tin do hệ thống trả về đã chính xác, doanh nghiệp chọn mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai IDC” để đăng ký chính thức tờ khai này với cơ quan hải quan, khi thành công tờ khai này sẽ được đưa vào thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa.

Bước 5: Lấy kết quả phân luồng, in tờ khai hải quan nhập khẩu

Khi khai báo thành công, tờ khai nhập khẩu sẽ được đưa vào tiến hành các thủ tục thông quan hàng hóa. Doanh nghiệp tiếp tục nhấn vào “ 4. Lấy kết quả phân luồng, thông quan” chức năng này tương tự như “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận được kết quả phân luồng, lệ phí hải quan, thông báo tiền thuế, in tờ khai và tiến hành các bước tiếp theo.

Nguồn: Thái Sơn

Hy vọng bài viết về Quy Trình Khai Báo Hải Quan Điện Tử được chia sẻ sẽ hữu ích tới bạn.

Để nắm rõ hơn các kỹ năng xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

>>>>>> Tham khảo thêm:

Từ khóa: khai báo hải quan điện tử, khai hải quan điện tử, tờ khai hải quan điện tử, hải quan điện tử, phần mềm khai báo hải quan điện tử miễn phí, hướng dẫn khai hải quan điện tử ecus5, tra cứu hải quan điện tử, thủ tục hải quan điện tử, đăng ký nộp thuế hải quan điện tử, hướng dẫn khai hải quan điện tử xuất khẩu, quy trình thủ tục hải quan điện tử, cách truyền tờ khai hải quan điện tử

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *