Thẻ: quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển

Thủ tục giao nhận hàng xuất khẩu đường biển với hàng lẻ LCL

Thủ tục giao nhận hàng xuất khẩu đường biển với hàng lẻ LCL

THỦ TỤC HẢI QUAN
Thủ tục giao nhận hàng xuất khẩu đường biển với hàng lẻ LCL sẽ có một số điểm cần lưu ý vì phải thực hiện nghiệp vụ ghép hàng trong kho CFS. Đối với từng mặt hàng, hàng nguyên công FCL hay hàng lẻ LCL sẽ có quy trình làm thủ tục giao nhận có đôi chút khác nhau. Ở bài viết hôm nay, kynangxuatnhapkhau sẽ phân tích cụ thể về giao nhận và người giao nhận, quyền hạn và trách nhiệm của người giao nhận, các bước cụ thể để làm thủ tục hải quan xuất khẩu đường biển đối với hàng lẻ LCL (hàng không đầy cont, hàng LCL, hàng consol). >>>>Xem thêm: Giao nhận hàng hóa XK bằng đường biển đối với hàng nguyên container FCL Ðịnh nghĩa về giao nhận và người giao nhận (freight forwarding and freight forwarder) Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định ngh