Thẻ: quy trình thanh toán tín dụng chứng từ

Nội dung và quy trình thanh toán bằng LC

Nội dung và quy trình thanh toán bằng LC

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Thanh toán bằng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được ưa chuộng nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phương thức thanh toán này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ nội dung LC và quy trình thanh toán bằng LC. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể về nội dung LC và quy trình thanh toán bằng LC để bạn tìm hiểu. >>>>> Xem thêm: Phương thức thanh toán bằng Chuyển tiền Telephraphic Transfer 1.Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng                               Letter of Credit Thư tín dụng là một văn bản do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của khách hàng (người nhập khẩu) cam kết trả một số tiền nhất định trong một thời hạn nhất định cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) khi người này xuất trình một bộ chứng từ hợp lệ với các yêu cầu của thư t