Thẻ: quy trình thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Quy trình làm thủ tục hải quan

Quy trình làm thủ tục hải quan

THỦ TỤC HẢI QUAN
Quy trình làm thủ tục hải quan là nghiệp vụ mà các nhân viên xuất nhập khẩu đều phải nắm vững. Với bất kì lô hàng nào khi muốn được thông quan qua biên giới của một quốc gia phải làm thủ tục hải quan cho lô hàng đó. Với những người mới làm nghề xuất nhập khẩu thì quy trình làm thủ tục hải quan không hề đơn giản. Vì vậy, ở bài viết này, chúng tôi sẽ nêu ra chi tiết quy trình làm thủ tục hải quan với lô hàng xuất nhập khẩu. >>>>>> Xem thêm: Thủ tục giao nhận hàng hóa XK đường biển đối với hàng lẻ LCL I.Thủ tục hải quan là gì? Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào thủ tục hải quan với trường