Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Hối phiếu trong thanh toán quốc tế thực chất giống như một phiếu đòi nợ, là chứng từ kế toán để người bán đòi tiền hàng từ người mua. Đồng thời Hối Phiếu cũng giống như một công cụ tín dụng mà người bán có thể chiết khấu/bán lại hối phiếu cho ngân hàng để lấy tiền hàng sớm mà không cần đợi người mua thanh toán. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hối phiếu là gì, các bên tham gia hối phiếu và nội dung của hối phiếu.

>>>>> Xem thêm:  Bộ chứng làm thanh toán LC Letter of credit

1. Hối phiếu là gì?

Hối phiếu (Bill of exchange/Draft) là một tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người ký phát cho một người khác yêu cầu người này khi nhận tờ phiếu phải trả ngay, hoặc phải ký chấp nhận trả tiền ghi trên hối phiếu tại một ngày xác định trong tương lai cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm tờ phiếu. ủy nhiệm chi là gì

Trong công việc thực tế, người XK là người phải làm ra hối phiếu này để đòi tiền thanh toán từ người NK trong cả hai trường hợp áp dụng phương thức trả ngay hoặc trả chậm (xin làm rõ là hối phiếu dùng cho phương thức trả ngay/trả chậm, chứ không hiểu là người NK chậm trả nên người XK mới làm hối phiếu đòi tiền). kế toán công ty sản xuất

Hối phiếu là gì

2. Các bên tham gia trong nghiệp vụ phát hành hối phiếu

Người ký phát hối phiếu (Drawer): nhà xuất khẩu, người bán, đại diện tổ chức xuất khẩu, cung ứng dịch vụ.

Người có trách nhiệm thanh toán hối phiếu (drawee): là người mà hối phiếu gửi đến cho họ, yêu cầu thanh toán ( có thể là người mua, nhà nhập khẩu, ngân hàng mở L/C, ngân hàng thanh toán,..)

Người thụ hưởng (beneficiary): người sở hữu hợp pháp hối phiếu, do đó có quyền được nhận thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu. lớp học xuất nhập khẩu

Người chuyển nhượng (endorser or assignor): là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục ký hậu.

Người bảo lãnh: là bất cứ người nào ký tên vào hối phiếu ngoại trừ người ký phát và người bị ký phát.

3. Chức năng của hối phiếu

Hối phiếu có 3 chức năng: học xuất nhập khẩu ở đâu

Hối phiếu là phương tiện thanh toán: hối phiếu là phương tiện giúp người bán đòi tiền người mua và giúp người chuyển tiền trả nợ cho người bán;

Hối phiếu là phương tiện đảm bảo: hối phiếu là chứng từ có giá do đó nó có thể mua bán, cầm cố, thế chấp, v.v học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Hối phiếu là phương tiện cung cấp tín dụng: Vì hối phiếu là một chứng từ có giá nên nó có thể là công cụ hữu hiệu trong hoạt động tài chính như việc cung ứng các khoản tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng.

4. Đặc điểm tính chất của hối phiếu

Tính trừu tượng: trong hối phiếu không ghi nội dung của quan hệ tín dụng, nguyên nhân phát sinh ra hối phiếu; khóa học logistics trực tuyến

Tính bắt buộc trả tiền: người bị ký phát bắt buộc phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu. Người trả tiền không được viện những lý do riêng giữa mình và người ký phát hoặc với người ký hậu hối phiếu để từ chối thanh toán; kết chuyển thuế gtgt được khấu trừ

Tính lưu thông của hối phiếu: Hối phiếu có thể chuyển nhượng một hoặc nhiều lần trong thời hạn của nó.

5. Nội dung

(1). Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ“Hối phiếu” (Bill of Exchange, có khi được viết tắt làExchange hoặc làDraft). Tiêu đề viết bằng tiếng Anh thì toàn bộ nội dung trong hối phiếu phải viết bằng tiếng Anh.

(2). Số tiền và loại tiền: Số tiền nhất định này được ghi một cách rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: Số tiền trên hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn và số tiền ghi trong thư tín dụng (L/C). lop ke toan truong

(3). Người trả tiền hối phiếu: Họ tên và địa chỉ người trả tiền của hối phiếu phải được ghi rõ chi tiết, được ghi vào góc dưới bên trái của hối phiếu, tức là ghi vào chỗ chữ “To……………..” .

Trong phương thức thanh toán nhờ thu: người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

(4). Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: có 2 dạng: học đầu tư chứng khoán

+ Trả tiền ngay: thì trên hối phiếu sẽ ghi là “trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này” (at ……. Sight of this FIRST (SECOND) Bill of Exchange).

+ Trả tiền sau: có nhiều cách thỏa thuận:

* Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau khi nhìn thấy hối phiếu

(At…X.days….after sight of this……….) học lớp kế toán trưởng

* Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký phát hối phiếu

(At ….X days…after signed of this……..)

* Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký vận đơn

(At…..X days….after bill of lading date of this…..)

* Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày giao hàng

(At…..X days…..after shipment date of this…….)

* Thanh toán tại 1 ngày cụ thể trong tương lai

(On……(date)…..of this……..)

(5) Địa điểm trả tiền của hối phiếu:

Nếu không có quy định khác, thì địa chỉ của người bị ký phát (người trả tiền) được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu. Tuy nhiên, nếu trên hối phiếu quy định một địa điểm thanh toán khác, thì địa điểm này được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu. lop hoc ke toan

(6) Người được hưởng lợi hối phiếu:

Người hưởng lợi có thể là: Bản thân người ký phát hối phiếu, hoặc một người khác được người ký phát chỉ định, hoặc bất cứ ai được người hưởng lợi chuyển nhượng hối phiếu bằng thủ tục ký hậu hay trao tay.

Trong ngoại thương, các hối phiếu thường được ký phát cho người hưởng là ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu. chứng chỉ hành nghề kế toán viên

(7). Nơi và ngày lập hối phiếu:

– Nơi lập hối phiếu: ở nước người phát hành hối phiếu (người xuất khẩu)

– Ngày lập hối phiếu: không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L/C và nằm trong thời gian hiệu lực của L/C.

(8). Người ký phát hối phiếu:

Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát là yếu tố bắt buộc phải thể hiện trên hối phiếu.

Chữ ký của người ký phát muốn có hiệu lực phải là chữ ký của người có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý. Chữ ký phải được ghi ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu và người ký phát hối phiếu phải ký tên bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Các chữ ký dưới dạng in, photocopy và đóng dấu…mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý.

Mong rằng kiến thức nghiệp vụ xuất nhập khẩu mà chúng tôi chia sẻ hữu ích với bạn.

Để nắm rõ hơn các quy định về xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu để được những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với ngành xuất nhập khẩu.

Nguồn tham khảo: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

5/5 - (3 bình chọn)

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *