Thẻ: thanh toán quốc tế

Các Phương Thức Thanh Toán Quốc tế

Các Phương Thức Thanh Toán Quốc tế

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Khi làm lô hàng xuất nhập khẩu cả người mua và người bán đều phải thỏa thuận và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Vì vậy, khi làm xuất nhập khẩu, bạn cần hiểu rõ về các phương thức thanh toán quốc tế để vận dụng phù hợp vào quá trình làm việc. >>>>>> Xem thêm: Quy trình thanh toán bằng LC 1. Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền TT/TTR Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền TT/TTR(telegraphic transfer): chuyển tiền bằng điện thông qua ngân hàng là hình thức người trả tiền ủy nhiệm cho NH đầu NK trích tài khoản của mình một số tiền nhất định chuyển cho người bán trong một khoảng thời gian nhất định Quy trình thanh toán bằng chuyển tiền Người xuất khẩu chuyển giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu Người nhập khẩu sau khi kiểm tra hàng hoá (hoặ