Thế nào được gọi là xuất trình L/C phù hợp?

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp nên thực hiện để xuất trình phù hợp theo L/C gốc hay sửa đổi L/C.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể các tình huống nhận diện.

>>>>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách thức mở phương thức thanh toán L/C

1.Trường hợp nào sau đây được coi là xuất trình phù hợp:

Theo UCP 600, một sửa đổi L/C quy định: “Người thụ hưởng phải cho ý kiến chấp nhận hay từ chối sửa đổi trong vòng 10 ngày kế từ ngày nhận được sửa đổi”. Trường hợp nào sau đây được coi là xuất trình phù hợp:

a/ Thông báo chấp nhận sửa đổi trong thời hạn 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C gốc.

b/ Thông báo chấp nhận sửa đổi trong thời hạn 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với sửa đổi L/C.

c/ Thông báo chấp nhận sửa đổi sau 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với sửa đổi L/C

d/ Thông báo chấp nhận sửa đổi sau 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với sửa đổi L/C.

e/ Thông báo từ chối sửa đổi trong thời hạn 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C gốc.

f/ Thông báo từ chối sửa đổi trong thời hạn 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với sửa đổi L/C.

g/ Thông báo từ chối sửa đổi sau 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C gốc.

h/ Thông báo từ chối sửa đổi sau 10 ngày, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C gốc.

i/ Không có thông báo nào, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C gốc.

j/ Không có thông báo nào, bộ chứng từ xuất trình phù hợp với sửa đổi L/C.

Trả lời: khóa học xuất nhập khẩu

Căn cứ theo điều 10, UCP 600 về: “sửa đổi L/C”, các trường hợp được xem là xuất trình phù hợp là: b, d, e, g, i, và j.

2. Quan hệ xác nhận L/C chấm dứt trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Thứ nhất, Ngân hàng phát hành đã thanh toán L/C.

Thứ hai, Ngân hàng xác nhận đã thanh toán hay chiết khấu L/C và đã được Ngân hàng phát hành hoàn trả. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Thứ ba, Người thụ hưởng xuất trình chứng từ không phù hợp.

Thứ tư, Người thụ hưởng xuất trình chứng từ phù hợp với sửa đổi L/C, trong khi Ngân hàng xác nhận không xác nhận sửa đổi.

Thứ năm, các bên (Ngân hàng phát hành, Ngân hàng xác nhận và người thụ hưởng) tuyên bố hủy L/C hoặc hủy điều khoản xác nhận L/C. học xuất nhập khẩu lê ánh

Thứ sáu, Ngân hàng xác nhận phá sản hay giải thể.

3. L/C hết hiệu lực (đóng hồ sơ) trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Thứ nhất, Ngân hàng phát hành đã thanh toán L/C

Thứ hai, người thụ hưởng không xuất trình được bộ chứng từ trong thời hạn hiệu lực của L/C.

Thứ ba, bộ chứng từ xuất trình không phù hợp, bị Ngân hàng phát hành từ chối thanh toán.

Thứ tư, các bên (Ngân hàng phát hành, người thụ hưởng và Ngân hàng xác nhận nếu có) thỏa thuận hủy L/C.

Thứ năm. Ngân hàng phát hành phá sản hay giải thể.

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Mong rằng bài chia sẻ này từ trang kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ khiến các bạn hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu phát sinh trong thực tế.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ liên quan, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Tuy nhiên hiện nay xuất hiện các hiện tượng các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu lừa đảo, vì vậy,  bạn nên đọc thêm bài viết cảnh báo trung tâm xuất nhập khẩu lừa đảo để hiểu rõ hơn, nhận diện các dấu hiệu và lựa chọn địa điểm học uy tín.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *