Thẻ: thủ tục hải quan với hàng xuất khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

THỦ TỤC HẢI QUAN
Xuất khẩu tại chỗ là hình thức XNK mà hàng hoá được các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng lại giao hàng cho doanh nghiệp khác ngay tại Việt Nam, theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Với đặc trưng như vậy nên thủ tục hải quan với mặt hàng được xuất nhập khẩu tại chỗ có đôi chút khác biệt. Khác biệt đó sẽ được khám phá qua bài viết dưới đây. >>>>> Xem thêm: Quy định mới về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1.Các loại mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Để xác định những mặt hàng như thế nào thì làm thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ, chúng ta có thể tham khảo quy định về các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sau: - Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật t