Tình huống về xác định ngày xuất trình chứng từ

Xác định ngày xuất trình chứng từ, biết rằng:

Tình huống a/

31C: DTAE OF ISSUE: 03/01/2010

31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY: 15/03/2010 VIETNAM

44C: LASTEST DATE OF SHIPMENT: 20/02/2010

Shipment date: 20/02/2010

>>>>>>> Xem thêm: Giải pháp nào cho các rủi ro nhà xuất nhập khẩu thường gặp khi thanh toán quốc tế L/C

Tình huống b/

31C: DTAE OF ISSUE: 03/01/2010

31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY: 15/03/2010 VIETNAM

44C: LASTEST DATE OF SHIPMENT: 20/02/2010

48: PERIOD FOR PRESENTATION: WITHIN 30 DAYS AFTER DATE OF SHIPMENT

Shipment date: 20/02/2010 học ở vinatrain có tốt không

Tình huống c/

31C: DTAE OF ISSUE: 03/01/2010

31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY: 15/03/2010 VIETNAM

44C: LASTEST DATE OF SHIPMENT: 20/02/2010

48: PERIOD FOR PRESENTATION: WITHIN 10 DAYS AFTER DATE OF SHIPMENT

Shipment date: 20/02/2010 khai báo hải quan điện tử

Tình huống về xác định ngày xuất trình chứng từ

Trả lời:

Theo khoản c, Điều 14 UCP 600 về Tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ:

“A presentation including one or more original transport documents subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as described in these rules, but in any event not later than expiry date of the credit”.

Nghĩa là ” Việc xuất trình chứng từ bao gồm một hoặc nhiều hơn một bản gốc chứng từ vận tải thuộc các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 hoặc 25 phải được thực hiện bởi người thụ hưởng hoặc người thay mặt không được chậm hơn 21 ngày dương lịch dau ngày giao hàng quy định trong các quy tắc này, nhưng trong mọi trường hợp không được muộn hơn ngày hết hạn của tín dụng”.

Ở đây ta lưu ý, tháng 2 hàng năm 2010 có 28 ngày.

Tình huống a/

Người thụ hưởng được phép xuất trình chứng từ trong khoảng thời gian từ 20/02/2010 đến 13/03/2010 (tức trước khi L/C hết hạn 2 ngày).

Tình huống b/ khóa học về xuất nhập khẩu

Người thụ hưởng được phép xuất trình chứng từ trong khoảng thời gian từ 20/02/2010 đến 15/03/2010 (mọi xuất trình phải trong thời hạn hiệu lực của L/C)

Tình huống c/

Người thụ hưởng được phép xuất trình chứng từ trong khoảng thời gian từ 20/02/2010 đến 02/03/2010 (mọi xuất trình phải trong thời hạn xuất trình cho phép).

Mong rằng bài chia sẻ này từ trang kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ khiến các bạn hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu phát sinh trong thực tế.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ liên quan, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Tuy nhiên hiện nay xuất hiện các hiện tượng các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu lừa đảo, vì vậy,  bạn nên đọc thêm bài viết cảnh báo chiêu trò lừa đảo của trung tâm xuất nhập khẩu để hiểu rõ hơn, nhận diện các dấu hiệu và lựa chọn địa điểm học uy tín.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *