Thẻ: Vận chuyển đường sắt

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế Phổ Biến Hiện Nay

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế Phổ Biến Hiện Nay

TIN TỨC
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động logistics, vận tải quốc tế, các loại hình, phương thức vận tải quốc tế ngày càng đa dạng, trong đó chúng ta có thể biết đến các phương thức vận tải phổ biến dưới đây. >>>>>Xem thêm: Danh sách các chi cục hải quan trên toàn quốc 1.Phương thức vận chuyển đường bộ (roadways) Vận chuyển đường bộ là phương thức vận tải có từ rất xa xưa, hàng hóa được chuyên chở bằng các loại phương tiện đường bộ khác nhau. Trong hai phương tiện vận chuyển chủ yếu trên mặt đất là ô tô và đường sắt thì vận chuyển bằng ô tô ra đời trước so với vận chuyển bằng tàu hỏa. Hệ thống đường xá trong vận chuyển bằng ô tô có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống đường được xây dựng trước đó. Vận chuyển bằng đường bộ thích hợp vận chuyển hàng hóa có lưu lượng n