Tháng: Tháng Mười 2023

Hợp Đồng Xuất Nhập Khẩu – Những Kiến Thức Cần Biết

Hợp Đồng Xuất Nhập Khẩu – Những Kiến Thức Cần Biết

CHỨNG TỪ XNK
Hợp đồng xuất nhập khẩu là một chứng từ cực kỳ quan trọng đối với người bán (người xuất khẩu) và người mua (người nhập khẩu), thể hiện sự thỏa thuận của họ về việc mua bán hàng hóa. Trong bài viết Kỹ Năng Xuất Nhập Khẩu sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hợp đồng xuất nhập khẩu và những điều cần biết khi lập và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu. 1. Giới thiệu về hợp đồng xuất nhập khẩu Hợp đồng xuất nhập khẩu là gì? Hợp đồng xuất nhập khẩu cũng giống hợp đồng thông thường là sự thoả thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ trong các quan hệ xã hội cụ thể. Cụ thể: Hợp đồng xuất khẩu là sự thỏa thuận giữa hai bên có trụ sở ở các quốc gia, khu vực khác nhau (theo quan niệm của ngành xuất nhập khẩu) trong đó một bên được gọi là bên bán (nhà xuất khẩu