THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mục đích cuối cùng của một lô hàng xuất nhập khẩu chính là việc làm thanh toán quốc tế. Vì vì vậy, khi làm xuất nhập khẩu, nghiệp vụ thanh toán Quốc tế cũng đặc biệt quan trọng. Tuy vậy, thanh toán quốc tế là nội dung khá khó trong nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, chúng tôi đã thiết kế riêng những bài viết dễ hiểu, chắt lọc về nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
Những phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay gồm thanh toán L/C, thanh toán bằng TT,…Và những bài viết của chúng tôi cũng xoay quanh chủ đề này. Cụ thể, đó là các nội dung về Các Phương Thức Thanh Toán Quốc tế, Nội dung và quy trình thanh toán bằng LC; Phương thức thanh toán T/T Telephraphic Transfer; Phương thức thanh toán nhờ thu; Các phương thức chuyển nhượng Hối phiếu đúng đắn và hợp pháp; Bộ chứng làm thanh toán LC Letter of credit; Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế; Biện pháp tránh sai sót khi làm bộ chứng từ thanh toán L/C; UCP600 -bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng (L/C),…
Nhìn chung thanh toán L/C vẫn là chủ đề quan trọng và thu hút được sự quan tâm nhiều của cộng đồng xuất nhập khẩu bởi cách thức thanh toán bằng chứng L/C được sử dụng khá phổ biến trong thanh toán quốc tế hiện nay. Đặc biệt trong trường hợp người xuất khẩu và người nhập khẩu chưa thực sự tin tưởng nhau, hợp đồng lớn, số tiền thanh toán lớn thì sử dụng phương thức thanh toán này sẽ đảm bảo an toàn hơn so với các phương thức thanh toán quốc tế khác. Tuy nhiên, phương thức thanh toán này khá lằng nhằng về thủ tục, chứng từ thanh toán nên bạn cần hiểu thật kĩ về cách thức làm thanh toán, hồ sơ và quy trình làm thanh toán L/C, nhất là những bạn mới vào nghề xuất nhập khẩu.
Chắc chắn những bài viết tại đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nghiệp vụ thanh toán quốc tế hiện nay.

Cơ sở để ngân hàng phát hành từ chối thanh toán

Cơ sở để ngân hàng phát hành từ chối thanh toán

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 5 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với nội dung sau: 1.Hóa đơn thương mại phát hành 12/08/09, với số tiền 500.000 USD 2.Hối phiếu ký phát 10/08/09 đòi tiền Ngân hàng phát hành với số tiền là 400.000 USD 3.B/L1 phát hành ngày 08/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là 10/07/09, cảng bốc Hải Phòng, cảng dỡ POHANG KOREA, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 4.B/L2 phát hành ngày 18/07/09, với số tiền 450EUR (tương đương 550.000 USD) ghi chú ngày “clean on board” là  22/07/09, cảng bốc Đà Nẵng, cảng dỡ POHANG KOREA, tàu VF GLORY, chuyến V.10. >>>>>>>> Xem thêm: Nhận hàng trong vận tải biển phải xuất trình chứng từ loại gì 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 25/07/09, với số tiền 450 EUR (tương đư
Lỗi chứng từ nào mà ngân hàng phát hành từ chối thanh toán.

Lỗi chứng từ nào mà ngân hàng phát hành từ chối thanh toán.

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 4 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với nội dung sau: 1.Hóa đơn thương mại phát hành 05/06/09, với số tiền 500.000 USD 2.Hối phiếu ký phát 08/08/09 đòi tiền Ngân hàng phát hành với số tiền là 400.000 USD 3.B/L1 phát hành ngày 17/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là 18/07/09, cảng bốc Hải Phòng, cảng dỡ POHANG KOREA, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 4.B/L2 phát hành ngày 22/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là  20/07/09, cảng bốc Đà Nẵng, cảng dỡ CHIKANG KOREA, tàu VF GLORY, chuyến V.10. >>>>>>>> Xem thêm: Ngân hàng phát hành từ chối thanh toán vì đâu? 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 25/07/09, với số tiền 500.000 USD và ghi chú có hiệu lựa không muộn hơn ngày giao hàng. 6.Packing
Ngân hàng phát hành từ chối thanh toán vì đâu?

Ngân hàng phát hành từ chối thanh toán vì đâu?

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 3 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với nội dung sau: 1.Hóa đơn thương mại phát hành 11/08/09, với số tiền 500.000 USD 2.Hối phiếu ký phát 08/08/09 đòi tiền Ngân hàng phát hành với số tiền là 550.000 USD 3.Container B/L phát hành 18/07/09 tại Hà Nội, ghi chú “clean on board” là 20/07/09, cảng bốc Hải Phòng, tàu VF GLORY, chuyến V.10, cảng chuyển tải HONGKONGCHINA, cảng dỡ POHANG KOREA. >>>>>>>> Xem thêm: Lỗi chứng từ nào mà ngân hàng từ chối thanh toán 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 25/07/09, với số tiền 605.000 USD và ghi chú có hiệu lựa không muộn hơn ngày giao hàng. 6.Tiêu đề Pre-shipment Inspection certificate phát hành ngày 23/07/09. Biết rằng: L/C quy định: 1.Ngày hết h
Giải quyết các tình huống về thanh toán quốc tế

Giải quyết các tình huống về thanh toán quốc tế

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Giải quyết các tình huống về thanh toán quốc tế – Câu hỏi tự luận đề số 5 Câu hỏi: 1.Thông thường một L/C có bao nhiêu lần xuất trình? Hãy chỉ ra cụ thể. 2.Một ngân hàng có thể chỉ định ngay chính chi nhánh của mình ở nước ngoài để chiết khấu bộ chứng từ? Tại sao? 3.So sánh trách nhiệm của Ngân hàng xác định với Ngân hàng được chỉ định khi nhận được bộ chứng từ phù hợp. 4.Trong đơn mở L/C không thể hiện ngân hàng thông báo. Hỏi Ngân hàng phát hành và người yêu cầu phải làm gì? 5.Một sửa đổi L/C quy định: “Người thụ hưởng phải trả lời chấp nhận hay từ  chối sửa đổi trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi/ Là người thụ hưởng bạn phải làm gì để xuất trình cho phù hợp. >>>>>>>>> Xem thêm: cơ sở để ngân hàng phát hành từ chối thanh toán 6.
L/C không yêu cầu nhưng người thụ hưởng lại xuất trình C/O

L/C không yêu cầu nhưng người thụ hưởng lại xuất trình C/O

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Câu hỏi tự luận đề số 4 Câu hỏi 1.Nêu định nghĩa về “banking day” và lấy ví dụ về ngày ngân hàng không làm việc. 2.Một L/C có thể có tối đa bao nhiêu lần xuất trình? 3.L/C yêu cầu: “Shipment on 15th of August, 2009”. Hãy chỉ ra thời gian giao hàng được phép? 4.Người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp cho Ngân hàng phát hàng, trong khi đó, người yêu cầu có chứng cứ về việc giao hàng thiếu và đã xuất trình cho Ngân hàng phát hành. Hỏi Ngân hàng phát hành có được ngưng thanh toán? Tại sao? 5.Trong trường hợp nào thì cần đến Ngân hàng thông báp thứ hai? >>>>>>> Xem thêm: Giải quyết các tình huống về thanh toán quốc tế 6.Một ngân hàng nhận được L/C để thông báo cho khách hàng, nhưng không sẵn sàng thông
Chứng từ bảo hiểm là hợp lệ nếu được phát hành sau ngày giao hàng

Chứng từ bảo hiểm là hợp lệ nếu được phát hành sau ngày giao hàng

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 3 Câu hỏi: 1.Một L/C có thể bao gồm các điều khoản trái với UCP? Tại sao? 2.Có mấy Ngân hàng được chỉ định đối với: “L/C is available at any bank”. 3.Một Ngân hàng có thể chỉ định ngay chính chi nhánh của mình ở nước ngoài để xác nhận L/C? Tại sao? 4.Nếu HĐTM đã được dẫn chiếu rõ ràng trong L/C, nhưng giá trị ghi trong hợp đồng thương mại và trong L/C lại khác nhau, hỏi người thụ hưởng phải thực hiện theo văn bản nào? >>>>>>>> Xem thêm: L/C không yêu cầu nhưng người thụ hưởng lại xuất trình C/O 5.Một Ngân hàng được chỉ định đã chấp nhận hối phiều đòi nợ và đã chiết khấu hối phiếu đòi nợ trước hạn. Ngân hàng phát hành phải hoàn trả cho ngân hàng này khi có yêu cầu hay khi hối phiếu đòi nợ đến hạn?
Từ chối thanh toán vì lỗi chứng từ

Từ chối thanh toán vì lỗi chứng từ

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 2 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với nội dung sau: 1.Hóa đơn thương mại phát hành 05/08/09, với số tiền 550.000 USD 2.B/E ký phát 08/08/09 đòi tiền Ngân hàng phát hành với số tiền là 500.000 USD 3.B/L1 phát hành 15/07/09, ghi chú “clean on board” là 15/07/09, cảng bốc Hải Phòng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 4.B/L2 phát hành ngày 15/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là  15/07/09, cảng bốc Đà Nẵng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. >>>>>>>> Xem thêm: Chứng từ bảo hiểm là hợp lệ nếu được phát hành sau ngày giao hàng 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 17/07/09, với số tiền 605.000 USD và không có ghi chú gì. 6.Inspection certificate phát hành ngày 2
Yêu cầu 01 bản gốc hóa đơn nhưng xuất trình bản copy và ký sống thì có hợp lệ?

Yêu cầu 01 bản gốc hóa đơn nhưng xuất trình bản copy và ký sống thì có hợp lệ?

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Câu hỏi tự luận đề số 2 1.Một L/C không dẫn chiếu áp dụng một UCP nào thì có thực hiện được không? Tại sao? 2.Nêu định nghĩa “tín dụng chứng từ” trong UCP 600 3.Một ngân hàng có thể dùng ngay chính chi nhánh của mình ở nước ngoài để thông báo L/C? Tại sao? 4.L/C là hợp đồng kinh tế của những bên nào? 5.Hãy chỉ ra địa điểm xuất trình đối với L/C có giá trị tự do 6.Ngân hàng thông báo xác minh tính chân thật của L/C như thế nào? 7.Để một sửa đổi L/C có hiệu lực thực hiện thì cần có sự đồng ý của những bên nào? >>>>>>> Xem thêm: Từ chối thanh toán vì lỗi chứng từ 8.Một L/C có khóa mã, ghi: “the mail confirmation is to be the operative credit”. Hỏi người thụ hưởng đã có cơ sở chắc chắn chuẩn bị hàng h
Các lỗi chứng từ trong thanh toán quốc tế

Các lỗi chứng từ trong thanh toán quốc tế

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Bài tập tự luận đề số 1 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với các nội dung sau: 1.Hóa đơn phát hành ngày 05/08/09, với số tiền 550.000 USD. 2.Hối phiếu ký phát ngày 08/08/09 đòi tiền ngân hàng phát hành với số tiền là 500.000 USD. 3.B/L1 phát hành ngày 08/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là 20/07/09, cảng bốc Hải Phòng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 4.B/L2 phát hành ngày 21/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là  20/07/09, cảng bốc Đà Nẵng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 25/07/09, với số tiền 550.000 USD, ghi chú có hiệu lực không muộn hơn ngày giao hàng. >>>>>>> Xem thêm: Yêu cầu 01 bản gốc hóa đơn nhưng xuất trình bản
Nhận hàng trong vận tải biển phải xuất trình chứng từ loại gì

Nhận hàng trong vận tải biển phải xuất trình chứng từ loại gì

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Câu hỏi tự luận đề số 1 1.Viết đầy đủ bằng tiếng Anh các cụm từ viết tắt: a.UCP;     b.URC;    c.URR;     d.ISBP;    e.ULB Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật tùy ý 2.Nêu định nghĩa về “xác nhận L/C”. Khác biệt cơ bản giữa xác nhận L/C và bảo lãnh 3.Một L/C không thể hiện chữ “irrevocable”, để bảo vệ quyền lợi của mình, thì nhà xuất khẩu có phải yêu cầu bổ sung chữ “irrevocable” vào L/C hay không? Tại sao? 4.L/C yêu cầu: “Shipment between 5th to 25th of August, 2009”. Hãy chỉ ra thời gian giao hàng được phép? 5.L/C quy định “L/C is available at draft drawn on the applicant”. Là người thụ hưởng bạn phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Tại sao? >>>>>>>> Xem thêm: Các lỗi chứng từ trong thanh t