THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mục đích cuối cùng của một lô hàng xuất nhập khẩu chính là việc làm thanh toán quốc tế. Vì vì vậy, khi làm xuất nhập khẩu, nghiệp vụ thanh toán Quốc tế cũng đặc biệt quan trọng. Tuy vậy, thanh toán quốc tế là nội dung khá khó trong nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, chúng tôi đã thiết kế riêng những bài viết dễ hiểu, chắt lọc về nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
Những phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay gồm thanh toán L/C, thanh toán bằng TT,…Và những bài viết của chúng tôi cũng xoay quanh chủ đề này. Cụ thể, đó là các nội dung về Các Phương Thức Thanh Toán Quốc tế, Nội dung và quy trình thanh toán bằng LC; Phương thức thanh toán T/T Telephraphic Transfer; Phương thức thanh toán nhờ thu; Các phương thức chuyển nhượng Hối phiếu đúng đắn và hợp pháp; Bộ chứng làm thanh toán LC Letter of credit; Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế; Biện pháp tránh sai sót khi làm bộ chứng từ thanh toán L/C; UCP600 -bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng (L/C),…
Nhìn chung thanh toán L/C vẫn là chủ đề quan trọng và thu hút được sự quan tâm nhiều của cộng đồng xuất nhập khẩu bởi cách thức thanh toán bằng chứng L/C được sử dụng khá phổ biến trong thanh toán quốc tế hiện nay. Đặc biệt trong trường hợp người xuất khẩu và người nhập khẩu chưa thực sự tin tưởng nhau, hợp đồng lớn, số tiền thanh toán lớn thì sử dụng phương thức thanh toán này sẽ đảm bảo an toàn hơn so với các phương thức thanh toán quốc tế khác. Tuy nhiên, phương thức thanh toán này khá lằng nhằng về thủ tục, chứng từ thanh toán nên bạn cần hiểu thật kĩ về cách thức làm thanh toán, hồ sơ và quy trình làm thanh toán L/C, nhất là những bạn mới vào nghề xuất nhập khẩu.
Chắc chắn những bài viết tại đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nghiệp vụ thanh toán quốc tế hiện nay.

L/C không yêu cầu nhưng người thụ hưởng lại xuất trình C/O

L/C không yêu cầu nhưng người thụ hưởng lại xuất trình C/O

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Câu hỏi tự luận đề số 4 Câu hỏi 1.Nêu định nghĩa về “banking day” và lấy ví dụ về ngày ngân hàng không làm việc. 2.Một L/C có thể có tối đa bao nhiêu lần xuất trình? 3.L/C yêu cầu: “Shipment on 15th of August, 2009”. Hãy chỉ ra thời gian giao hàng được phép? 4.Người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp cho Ngân hàng phát hàng, trong khi đó, người yêu cầu có chứng cứ về việc giao hàng thiếu và đã xuất trình cho Ngân hàng phát hành. Hỏi Ngân hàng phát hành có được ngưng thanh toán? Tại sao? 5.Trong trường hợp nào thì cần đến Ngân hàng thông báp thứ hai? >>>>>>> Xem thêm: Giải quyết các tình huống về thanh toán quốc tế 6.Một ngân hàng nhận được L/C để thông báo cho khách hàng, nhưng không sẵn sàng thông
Chứng từ bảo hiểm là hợp lệ nếu được phát hành sau ngày giao hàng

Chứng từ bảo hiểm là hợp lệ nếu được phát hành sau ngày giao hàng

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 3 Câu hỏi: 1.Một L/C có thể bao gồm các điều khoản trái với UCP? Tại sao? 2.Có mấy Ngân hàng được chỉ định đối với: “L/C is available at any bank”. 3.Một Ngân hàng có thể chỉ định ngay chính chi nhánh của mình ở nước ngoài để xác nhận L/C? Tại sao? 4.Nếu HĐTM đã được dẫn chiếu rõ ràng trong L/C, nhưng giá trị ghi trong hợp đồng thương mại và trong L/C lại khác nhau, hỏi người thụ hưởng phải thực hiện theo văn bản nào? >>>>>>>> Xem thêm: L/C không yêu cầu nhưng người thụ hưởng lại xuất trình C/O 5.Một Ngân hàng được chỉ định đã chấp nhận hối phiều đòi nợ và đã chiết khấu hối phiếu đòi nợ trước hạn. Ngân hàng phát hành phải hoàn trả cho ngân hàng này khi có yêu cầu hay khi hối phiếu đòi nợ đến hạn?
Từ chối thanh toán vì lỗi chứng từ

Từ chối thanh toán vì lỗi chứng từ

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế – Bài tập tự luận đề số 2 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với nội dung sau: 1.Hóa đơn thương mại phát hành 05/08/09, với số tiền 550.000 USD 2.B/E ký phát 08/08/09 đòi tiền Ngân hàng phát hành với số tiền là 500.000 USD 3.B/L1 phát hành 15/07/09, ghi chú “clean on board” là 15/07/09, cảng bốc Hải Phòng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 4.B/L2 phát hành ngày 15/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là  15/07/09, cảng bốc Đà Nẵng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. >>>>>>>> Xem thêm: Chứng từ bảo hiểm là hợp lệ nếu được phát hành sau ngày giao hàng 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 17/07/09, với số tiền 605.000 USD và không có ghi chú gì. 6.Inspection certificate phát hành ngày 2
Yêu cầu 01 bản gốc hóa đơn nhưng xuất trình bản copy và ký sống thì có hợp lệ?

Yêu cầu 01 bản gốc hóa đơn nhưng xuất trình bản copy và ký sống thì có hợp lệ?

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Câu hỏi tự luận đề số 2 1.Một L/C không dẫn chiếu áp dụng một UCP nào thì có thực hiện được không? Tại sao? 2.Nêu định nghĩa “tín dụng chứng từ” trong UCP 600 3.Một ngân hàng có thể dùng ngay chính chi nhánh của mình ở nước ngoài để thông báo L/C? Tại sao? 4.L/C là hợp đồng kinh tế của những bên nào? 5.Hãy chỉ ra địa điểm xuất trình đối với L/C có giá trị tự do 6.Ngân hàng thông báo xác minh tính chân thật của L/C như thế nào? 7.Để một sửa đổi L/C có hiệu lực thực hiện thì cần có sự đồng ý của những bên nào? >>>>>>> Xem thêm: Từ chối thanh toán vì lỗi chứng từ 8.Một L/C có khóa mã, ghi: “the mail confirmation is to be the operative credit”. Hỏi người thụ hưởng đã có cơ sở chắc chắn chuẩn bị hàng h
Các lỗi chứng từ trong thanh toán quốc tế

Các lỗi chứng từ trong thanh toán quốc tế

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Bài tập tự luận đề số 1 Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thanh toán với các nội dung sau: 1.Hóa đơn phát hành ngày 05/08/09, với số tiền 550.000 USD. 2.Hối phiếu ký phát ngày 08/08/09 đòi tiền ngân hàng phát hành với số tiền là 500.000 USD. 3.B/L1 phát hành ngày 08/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là 20/07/09, cảng bốc Hải Phòng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 4.B/L2 phát hành ngày 21/07/09, ghi chú ngày “clean on board” là  20/07/09, cảng bốc Đà Nẵng, cảng dỡ Singapore, tàu VF GLORY, chuyến V.10. 5.Bảo hiểm đơn phát hành ngày 25/07/09, với số tiền 550.000 USD, ghi chú có hiệu lực không muộn hơn ngày giao hàng. >>>>>>> Xem thêm: Yêu cầu 01 bản gốc hóa đơn nhưng xuất trình bản
Nhận hàng trong vận tải biển phải xuất trình chứng từ loại gì

Nhận hàng trong vận tải biển phải xuất trình chứng từ loại gì

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Câu hỏi tự luận đề số 1 1.Viết đầy đủ bằng tiếng Anh các cụm từ viết tắt: a.UCP;     b.URC;    c.URR;     d.ISBP;    e.ULB Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật tùy ý 2.Nêu định nghĩa về “xác nhận L/C”. Khác biệt cơ bản giữa xác nhận L/C và bảo lãnh 3.Một L/C không thể hiện chữ “irrevocable”, để bảo vệ quyền lợi của mình, thì nhà xuất khẩu có phải yêu cầu bổ sung chữ “irrevocable” vào L/C hay không? Tại sao? 4.L/C yêu cầu: “Shipment between 5th to 25th of August, 2009”. Hãy chỉ ra thời gian giao hàng được phép? 5.L/C quy định “L/C is available at draft drawn on the applicant”. Là người thụ hưởng bạn phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Tại sao? >>>>>>>> Xem thêm: Các lỗi chứng từ trong thanh t
Vấn đề trong thanh toán quốc tế

Vấn đề trong thanh toán quốc tế

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Bài tập có đáp án về thanh toán quốc tế - Câu hỏi trắc nghiệm đề số 1 1.Người ký phát B/E trong ngoại thương là: a.Người nhập khẩu b.Người xuất khẩu c.Ngân hàng chiết khấu. 2.Người trả tiền B/E trong phương thức nhờ thu: a.Người nhập khẩu b.Người xuất khẩu c.Ngân hàng thu hộ 3.Người thụ hưởng ghi trên mặt trước B/E là: a.Ngân hàng có phát hành L/C b.Người xuất khẩu c.Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu >>>>>> Xem thêm: Biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank 4.Người trả tiền B/E trong phương thức L/C: a.Người nhập khẩu b.Ngân hàng mở L/C c.Ngân hàng thông báo L/C 5.B/E có thể được lập bằng: a.Lời nói b.Văn bản c.Ghi bằng Video 6.Hình mẫu B/E phải: a.Thống nhất trong phạm vi quốc gia b.Thống nhất trong phạm vi quốc tế c.Tùy thuộc vào người
Biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank

Biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Khi thực hiện thanh toán quốc tế thông qua ngân hàng, đối với một số khoản phí bạn có nghĩa vụ thực hiện. Biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank mà bạn có thể tham khảo.   Khoản mục thu phí Mức phí  quy định Mức  tối thiểu Mức  tối đa I. XUẤT KHẨU 1. Nhận chuyển khoản đến từ ngân hàng nước ngoài 1.1 Nhận tiền đến từ nước ngoài 0,05% 2 USD 100 USD 1.2 Phí thoái hối lệnh chuyển tiền cho Ngân hàng nước ngoài 10 USD 2. Nhờ thu 2.1 Gửi đi nước ngoài nhờ thu/TTR 5 USD 2.2 Thanh toán nhờ thu gửi đi nước ngoài 0.15%/trị giá BCT 10 USD 200 USD 2.3 Sửa đổi chỉ thị nhờ thu theo yêu cầu 10 USD/lần 2.4 Tra soát chứng từ nhờ thu 5 USD/lần 2.5 Hủy nhờ thu
Các loại phụ phí trong logistics vận tải đường biển

Các loại phụ phí trong logistics vận tải đường biển

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Trong xuất nhập khẩu hàng hoá, vận chuyển hàng hoá phổ biến nhất là vận tải đường biển. Hình thức vận tải này trải qua rất nhiều công đoạn và chịu các loại phụ phí khác nhau. Cùng Kỹ năng xuất nhập khẩu tìm hiểu về các loại phụ phí này nhé! Danh sách các loại phụ phí vận tải phổ biến mà bạn nên biết bao gồm: 1.Phụ phí THC - Terminal Handling Charge (THC) - Phí xếp dỡ tại cảng Áp dụng với cả hàng nhập và xuất. Đây là khoản phụ phí thu trên mỗi container để bù đắp chi phí cho các hoạt động làm hàng tại cảng, như: xếp dỡ, tập kết container từ CY ra cầu tàu... 2.Phụ phí CIC -Container Imbalance Charge- Phí mất cân bằng container Áp dụng với hàng nhập Hãng tàu thu phí này để bù đắp chi phí phát sinh từ việc điều chuyển một lượng lớn container rỗng từ nơi thừa đến nơi thi
UCP600-bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng (L/C)

UCP600-bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng (L/C)

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chắc chắn bạn sẽ tự hỏi UCP là gì? Tại sao các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần biết đến UCP? Trên thực tế, tất cả các bên đều phải tuân thủ tập quán này để làm thanh toán L/C và bộ chứng từ L/C cần phải được kiểm tra bằng ISBP. Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về UCP và ISBP và mối liên hệ giữa hai yếu tố này trong thanh toán bằng L/C. >>>>> Xem thêm:  Biện pháp tránh sai sót khi làm bộ chứng từ thanh toán L/C 1.UCP là gì? Không nhiều người biết rõ UCP là gì và nội dung UCP như thế nào, bởi trong thanh toán người ta ít nhắc đến UCP. Nhưng thực sự UCP vô cùng quan trọng. UCP là Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (tiếng Anh: The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) là một bộ các quy định về việc ban hành và sử dụng thư tín dụng